Prijava za sudjelovanje

SEMINAR

„U SUSRET ZELENOJ TRANZICIJI – ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM“

Seminar je namijenjen osobama koje su direktno uključene u procese zaštite okoliša i/ili gospodarenje otpadom te svima onima koji bi željeli dobiti više informacija i znanja o zaštiti okoliša i održivom gospodarenju otpadom. Obrađuje aktualnu tematiku iz područja Legislative u zaštiti okoliša i održivom gospodarenju otpadom u Europskoj uniji i Republici Hrvatskoj. „U susret zelenoj tranziciji – zaštita okoliša i gospodarenje otpadom“ uvodni je seminar u Program zaštite okoliša i gospodarenje otpadom koji izvodi Europska poslovna škola Zagreb.

Prisutne će pozdraviti g. Julije Domac, posebni savjetnik Predsjednika Republike za energiju i klimu

 • 00Dana
 • 00Sati
 • 00Minuta
 • 00Sekundi

Kotizacija: 752,00 kn + PDV   

 

Napomena: svaki sljedeći sudionik iz iste tvrtke ostvaruju pravo na 10% popusta. 

U cijenu kotizacije je uključeno:

 • Tiskani priručnik: Prohić E. (2021.), Zaštita okoliša i održivo gospodarenje otpadom, Zagreb, Europska poslovna škola Zagreb
 • Pauza za kavu
 • Ručak u restoranu Lucija

 

U ponudi je Program zaštite okoliša i gospodarenja otpadom   

 

 • Početak programa: 4. studenog 2021.
 • Lokacija: Europska poslovna škola Zagreb, Selska cesta 119, 10000 Zagreb
 • Trajanje programa: 40 sati
 • Cijena programa: 2.400,00 + PDV
 • Certifikat

Kompetencije koje se stječu nakon pohađanja programa:  

 

 • Kategorizirati otpad sukladno zakonskim propisima
 • Izraditi procjenu rizika u poslovnom subjektu
 • Primijeniti pozitivne propise iz područja zaštite na radu, zaštite od požara, tehničkih standarda i normi
 • Provoditi interne nadzore procesa rada i opreme
 • Voditi propisane evidencije i pismohrane isprava iz podučja zaštite na radu

Nastavne cjeline:   

 

 • Legislativa u zaštiti okoliša i održivom gospodarenju otpadom u Europskoj uniji i Republici Hrvatskoj
 • Integralno upravljanje okolišem
 • Gospodarenje otpadom – opći pregled
 • Gospodarenje posebnim vrstama otpada
 • Zaštita na radu i prva pomoć

U pripremi je verificirani Program osposobljavanja u području zaštite okoliša i upravljanja otpadom u skladu s pravnom legislativom.   

 

Predviđeni program u trajanju od 120 sati daje teorijske osnove o vrstama otpada po sektorima industrije slijedom poglavlja iz Kataloga otpada, a u okviru praktične nastave predviđa se rad na aplikativnim izvješćima.

Predavači:   

 

 • dr. sc. Esad Prohić
 • sc. Branko Pavlović
 • sc. Vitomir Begović, pred.

 

Program seminara

 

Termini

Aktivnost

08:30 – 09:00

Registracija sudionika

09:00 – 09:10

Pozdravni govor dekana Europske poslovne škole, g. Ivice Katavića

09:10 – 09:20

Pozdravni govor g. Julija Domca, posebnog savjetnika Predsjednika Republike za energiju i klimu

09:20 – 10:00

Uvod u temu,  prof. dr. sc. Esad Prohić

10:00 – 10:30

Pauza za kavu

10:30 – 12:00

Predavanje „Legislativa u zaštiti okoliša i održivom gospodarenju otpadom u Europskoj uniji i Republici Hrvatskoj“ , prof. dr. sc. Esad Prohić

12:00 – 13:00

Ručak u restoranu Lucija u sklopu Hotela Antunović

13:00 – 13:30

Predavanje „Osnove zaštite okoliša“, prof. dr. sc. Esad Prohić

13:30 – 14:00

Predavanje „Osnove gospodarenja otpadom“, mr. sc. Branko Pavlović

14:00 – 14:30

Predavanje „Zaštita na radu“,  mr. sc. Vitomir Begović, pred.

14:30 – 15:00

Rasprava

15:00 – 15:15

Podjela certifikata o sudjelovanju na seminaru

 

 PODACI ZA UPLATU:
 • BANKA: ZAGREBAČKA BANKA d. d.
 • IBAN: HR6823600001102127114
 • SWIFT: ZABAHR2X
 • Poziv na broj: OIB POLAZNIKA
 • Opis plaćanja: SEMINAR – 12102021 – Ime i Prezime
 • Iznos: 940,00 kuna
 KONTAKT PODACI:
     Vedrana Bilić
     +385 (0)1 4004 269