Dekanova poruka

 

Cijenjeni studenti, partneri i posjetitelji, 
dobrodošli na web stranicu Europske poslovne škole Zagreb (EBUS). EBUS je visoko učilište u sastavu Educati grupe Zrinski koja nudi prijateljsko i uzbudljivo akademsko okruženje u kojem je fokus na vrijednosti, stavove i iskustvo studenata. Zadovoljstvo mi je biti dekan dinamične grupe znanstvenika, nastavnog i nenastavnog osoblja te studenata koji su prepoznali kvalitetu naših studijskih programa i suvremenih metoda učenja i poučavanja. Sukladno našoj misiji, suvremenim obrazovnim i istraživačkim pristupom omogućavamo studentima vrhunsko poduzetničko obrazovanje za unapređenje gospodarstva, održivog razvoja i društva u cjelini. Izgradnjom akademsko-poslovne i istraživačke infrastrukture za obrazovanje nove generacije poduzetnika i menadžera, postavili smo temelje za jačanje postojećih i kreiranje novih studijskih programa namijenjenih tržištu rada.

Naši studijski programi za redovite, izvanredne i online studente (preddiplomski stručni studij: Ekonomija poduzetništva te specijalistički diplomski stručni studiji: Management malih i srednjih poduzeća i Projektni menadžment) nude široku ponudu poduzetničkih obveznih i izbornih predmeta koji pripremaju studente za menadžerske pozicije malih, srednjih i velikih poduzeća i/ili pokretanje vlastitog poslovnog poduhvata. Kvaliteta naše institucije temelji se na: (a) akademskoj i istraživačkoj izvrsnosti (studijski programi, sustav upravljanja kvalitetom, oprema, prostorni kapaciteti, ljudski resursi, međunarodna znanstveno-stručna konferencija o učenju za poduzetništvo, znanstveno-stručni časopis o obrazovanju za poduzetništvo, knjižnica i izdavaštvo), (b) inovacijskoj izvrsnosti (dualni sustav obrazovanja, online učenje na daljinu i mentorska mreža BIZ – studentskog poduzetničkog inkubatora), (c) društvenoj uključenosti (informativno konzultativni ispitni centri, Erasmus, nacionalna međunarodna suradnja, Alumni klub, volontiranje i doprinos društvenoj zajednici) i (d) centrima kompetencija (centar za cjeloživotno obrazovanje, Inovacijsko razvojni projektni centar, BIZ – poduzetnički inkubator i centar za karijere).

Želite li fleksibilnost studiranja u malim grupama ili online okruženju, interaktivnu i projektno usmjerenu nastavu, vrhunsko i motivirano nastavno i administrativno osoblje te praktičnu primjenu znanja, vještina i kompetencija, onda je UBUS prvi i pravi izbor za Vas. Pozivam Vas da postanete dio EBUS-a i osjetite poduzetničku energiju našeg akademsko-poslovnog okruženja.

Srdačan pozdrav,

dr. sc. Ivica Katavić, prof. v. š.
dekan Visokog učilišta Europska poslovna škola Zagreb