Dekanova poruka

Cijenjeni studenti, partneri i posjetitelji, 

dobrodošli na web stranicu Europske poslovne škole Zagreb (EBUS). EBUS je visoko učilište koja nudi prijateljsko i uzbudljivo akademsko okruženje u kojem je fokus na vrijednosti, stavove i iskustvo studenata. Sukladno našoj misiji, suvremenim obrazovnim i istraživačkim pristupom omogućavamo studentima vrhunsko poduzetničko obrazovanje za unapređenje gospodarstva, održivog razvoja i društva u cjelini. Izgradnjom akademsko-poslovne i istraživačke infrastrukture za obrazovanje nove generacije poduzetnika i menadžera, postavili smo temelje za jačanje postojećih i kreiranje novih studijskih programa namijenjenih tržištu rada.

 

Naši studijski programi za redovite, izvanredne i online studente (preddiplomski stručni studij: Ekonomija poduzetništva te specijalistički diplomski stručni studiji: Management malih i srednjih poduzeća i Projektni menadžment) nude široku ponudu poduzetničkih obveznih i izbornih predmeta koji pripremaju studente za menadžerske pozicije malih, srednjih i velikih poduzeća i/ili pokretanje vlastitog poslovnog poduhvata. Kvaliteta naše institucije temelji se na: (a) akademskoj i istraživačkoj izvrsnosti (studijski programi, sustav upravljanja kvalitetom, oprema, prostorni kapaciteti, ljudski resursi, međunarodna znanstveno-stručna konferencija o učenju za poduzetništvo, znanstveno-stručni časopis o obrazovanju za poduzetništvo, knjižnica i izdavaštvo), (b) inovacijskoj izvrsnosti (dualni sustav obrazovanja, online učenje na daljinu i mentorska mreža BIZ – studentskog poduzetničkog inkubatora), (c) društvenoj uključenosti (informativno konzultativni ispitni centri, Erasmus, nacionalna međunarodna suradnja, Alumni klub, volontiranje i doprinos društvenoj zajednici) i (d) centrima kompetencija (centar za cjeloživotno obrazovanje, Inovacijsko razvojni projektni centar, BIZ – poduzetnički inkubator i centar za karijere).

 

 

Svi koji ste se odlučili za fleksibilnost studiranja u malim grupama ili online okruženju, interaktivnu i projektno usmjerenu nastavu, vrhunsko i motivirano nastavno i administrativno osoblje te praktičnu primjenu znanja, vještina i kompetencija, tada je UBUS bio prvi i pravi izbor za Vas.

Međutim, iako smo 2015. godine bili prva visokoškolska ustanova u Hrvatskoj koje je dobila dopusnicu za učenje na daljinu za sve studijske programe, 2016. godine akreditiran specijalistički diplomski studijski program Projektni menadžment, 2017. pokrenuli aktivnosti za nove studijske programe i sudjelovali u projektu Unapređenje sustava osiguravanja i unapređenje kvalitete visokog obrazovanja (SKAZVO) i pokusnoj provedbi reakreditacije, odlukom Ministarstva znanosti i obrazovanja, a na prijedlog Agencije za znanost i visoko obrazovanje, uskraćena nam je dopusnica za obavljanja visokoškolske djelatnosti, uvjereni smo privremeno, a Odluka je stupila na snagu 10.10. 2022. godine.

S poštovanjem,

Vitomir Tafra, mag.oec, viši predavač
dekan Visokog učilišta Europska poslovna škola Zagreb – EBUS