PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ EKONOMIJA PODUZETNIŠTVA

ONLINE UPISNI ZAHTJEV MOŽETE IZVRŠITI U ČETIRI JEDNOSTAVNA KORAKA:

  1. Prijavite se na ZStudent, ispunite tražene podatke te nam dostavite tražene dokumente.
  2. Nakon provjere podataka uplatite troškove razredbenog postupka te pošaljite potvrdu.
  3. Kontaktirat ćemo vas za pisanje eseja i motivacijski intervju.
  4. Nakon što prođete razredbeni postupak spremni ste za STUDIRANJE.

Popis kolegija i nastavni plan i program stručnog studija možete preuzeti u PDF formatu u desnom izborniku pod “Dokumetni”.

Za studente redovnog studija, predavanja se odvija u poslijepodnevnim satima (s početkom od 17:00 sati) dva radna dana u tjednu, a vježbe se odvijaju u prijepodnevnim satima (s početkom od 09:00 sati) dva radna dana u tjednu. Peti radni dan rezerviran je za praktični dio nastave (rad u studentskom poduzeću).

• Kandidati koji su završili četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje te položili državnu maturu.

Elementi vrednovanja uspjeha na državnoj maturi:

1. Ocjene s ispita državne mature množe se faktorom 40:

 

– hrvatski jezik – osnovna razina, B razina – 5×40 = 200

– matematika – osnovna razina, B razina – 5×40 = 200

– strani jezik – osnovna razina, B razina – 5×40 = 200

 

Kandidat može ispitima državne mature ostvariti maksimalno 600 bodova.

 

2. Dodatni kriteriji:

 

– vrednovanje uspjeha iz srednje škole – prosjek ocjena

Zbroj prosječne vrijednosti ocjena na kraju svakog razreda srednje škole množi se faktorom 15: Maksimalno kandidat može ostvariti 20 x 15 = 300 bodova

– motivacijski intervju – 100 bodova

 

Posebna dostignuća (dodatni bodovi):

– državna natjecanja, športska natjecanja – pisani dokaz o postignutim rezultatima 50 bodova

 

• Kandidati koji pristupaju razredbenom postupku

 

Razredbeni postupak je namijenjen:

 

– kandidatima koji su završili četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje, a nemaju namjeru polagati državnu maturu

– kandidatima koji su završili srednjoškolsko obrazovanje izvan Republike Hrvatske, a nemaju namjeru polagati ispite državne mature

 

Razredbeni postupak uključuje pisanje eseja i motivacijski intervju. Kandidati sami odbiru

jednu od tri ponuđene teme iz područja ekonomije na koju, unutar jednog sata, pišu esej.

Esej se vrednuje s maksimalno 600 bodova. Elementi evaluacije eseja su sljedeći:

 

– sadržajno oblikovanje pismenog rada – 100 bodova

– pismeno izražavanje kandidata (stil i jezična točnost) – 100 bodova

– razumijevanje i problematiziranje teme koja se obrađuje – 200 bodova

– argumentiranje vlastitih stavova i ideja o odabranoj temi – 200 bodova

 

Nakon pisanja eseja, kandidat pristupa motivacijskom razgovoru s Povjerenstvom.

 

Prilikom motivacijskog razgovora kandidat može ostvariti maksimalno 100 bodova.Elementi koji se vrednuju

pri ocjenjivanju motivacijskog razgovora jesu sposobnost usmenog izražavanja kandidata, argumentiranje

vlastitih stavova, mogućnost povezivanja različitih tematskih područja i isticanja osobne vizije kandidata.

 

Vrednovanje uspjeha na razredbenom postupku:

 

– esej – 600 bodova

– motivacijski intervju – 100 bodova

– vrednovanje uspjeha u sva četiri razreda – prosjek ocjena – 300 bodova (Zbroj prosječne vrijednosti ocjena

   na kraju svakog razreda srednje škole množi se faktorom 15: Maksimalno kandidat može ostvariti 20 x 15 = 300 bodova)

– državna natjecanja, športska natjecanja – pisani dokaz o postignutim rezultatima – dodatni bodovi – 50 bodova

 

Nakon održavanja motivacijskog razgovora izrađuje se lista s ukupnim brojem bodova koje je kandidat ostvario

na temelju eseja i motivacijskog razgovora te se provodi upis u okviru broja slobodnih mjesta.

 

Službeni natječaj za upise u sljedeću akademsku godinu možete pogledati ovdje.


Školarine su definirane Natječajem za upis i možete ih pogledati OVDJE. Popusti koje Europska poslovna škola Zagreb odobrava za studente koji upisuju prvu godinu studija su:
  • Popust od 2.000,00 kn za sve učenike, studente i polaznike koji su pohađali ili pohađaju bilo koji program Educati grupe Zrinski.
  • Popust od 10% za članove obitelji osobe koja ima status studenta/ice Europska poslovna škola Zagreb. Članovi mogu biti: roditelj, bračni drug, brat ili sestra.
Napomena: popusti se međusobno ne mogu zbrajati.