Erasmus+
Osnovne informacije

 • Erasmus+ je program Europske Unije za područja obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta za razdoblje 2014. – 2020. godine

  Programom se općenito podržavaju aktivnosti, suradnja i alati koji su u skladu s ciljevima strategije Europa 2020. i njegovim vodećim inicijativama, kao što su Mladi u pokretu i Program za nove vještine i radna mjesta. Njime se nastoje riješiti sljedeći izazovi:

  • Suzbijanje rasta nezaposlenosti – osobito među mladima

  • Razvoj društvenog kapitala među mladim ljudima i osnaživanje njihovih sposobnosti da aktivno sudjeluju u društvu

  • Promicanje sustavnih reformi u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih među državama koje sudjeluju u programu

  Svrha programa Erasmus+ je podržati napore država sudionica u programu da bi mogle učinkovito iskoristiti mogućnosti europskog ljudskog i socijalnog kapitala, pritom potvrđujući načelo cjeloživotnog učenja povezivanjem potpore formalnom, neformalnom i informalnom učenju u područjima obrazovanja, osposobljavanja i mladih. Programom se također jačaju prilike za suradnju i mobilnost s partnerskim državama, posebno u područjima visokog obrazovanja i mladih.

  Cilj Erasmus+ programa je postojanje učinkovitijeg instrument za zadovoljavanje stvarnih potreba u smislu razvoja ljudskog i socijalnog kapitala unutar Europe, ali i izvan nje.

  Erasmus+ program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

  • Ključna aktivnost 1 – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince – Odnosi se na mobilnost učenika (učenika, studenata, pripravnika, mladih, volontera) i osoblja (djelatnici u odgoju, obrazovanju i području mladih iz javnih ustanova i organizacija civilnog društva)

  • Ključna aktivnost 2 – Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse – Udruživanje znanja i vještina, projekti izgradnje kapaciteta koji pružaju podršku suradnji s partnerskim zemljama.

  • Ključna aktivnost 3 – Podrška reformi politika – Znanje u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih potrebno za razvoj politika temeljenih na podacima i praćenje politika u okviru strategije Europa 2020.

  • Jean Monet – Centralizirana je aktivnost koja za svrhu ima potporu institucijama i aktivnostima u području europskih integracija.

  • Sport – Akcije u području sporta pružat će potporu: zajedničkim partnerstvima, neprofitnim europskim sportskim događanjima, dijalogu s relevantnim europskim dionicima te podršku sportskim događanjima u okviru pojedinog programa predsjedanja EU.

  Aktivnosti u područjima obrazovanja, osposobljavanja i mladih igraju ključnu ulogu u pružanju ljudima svih dobi nužna sredstva za aktivno sudjelovanje na tržištu rada i društvu u cjelini. Projektima u okviru ove aktivnosti promiču se transnacionalne aktivnosti mobilnosti usmjerene na učenike (studente, vježbenike, naučnike, mlade ljude i volontere) i osoblje (profesore, nastavnike, voditelje osposobljavanja, osobe koje rade s mladima i osobe koje rade u organizacijama aktivnim u područjima obrazovanja, osposobljavanja i mladih) i njihov je cilj:

  • pomoći učenicima u stjecanju kompetencija (znanje, vještine i stavovi) u cilju poboljšanja njihovog osobnog razvoja i zapošljivosti na europskom tržištu rada i šire;

  • podržati stručno usavršavanje osoba koje rade u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih u cilju inovacija i poboljšanja kvalitete poučavanja, osposobljavanja i rada s mladima diljem Europe;

  • povećati znanje stranih jezika sudionika;

  • povećati svijest sudionika i razumijevanje drugih kultura i država nudeći im mogućnost za izgradnju mreža međunarodnih kontakata, za aktivno sudjelovanje u društvu i razvoj osjećaja europskog građanstva i identiteta;

  • povećati sposobnosti, privlačnost i međunarodnu dimenziju organizacija aktivnih u područjima obrazovanja, osposobljavanja i mladih kako bi one mogle ponuditi aktivnosti i programe koji bolje odgovaraju potrebama osoba, unutar i izvan Europe;

  • pojačati sinergiju i prijelaz između formalnog obrazovanja, neformalnog obrazovanja, strukovnog osposobljavanja, zapošljavanja i poduzetništva;

  • osigurati bolje priznavanje kompetencija stečenih za vrijeme razdoblja učenja u inozemstvu.

  Akademska mobilnost koja se potiče kroz Erasmus+ pruža pojedincu iskustvo studiranja, rada i života u drugačijem akademskom, kulturnom i društvenom okruženju. Kao rezultat toga, osobe koje sudjeluju u projektu mobilnosti povećavaju svoje mogućnosti za zapošljavanje te konkurentnost na tržištu rada.

  Izvršna agencija za obrazovanje, kulturu i audiovizualnu politiku iz Bruxellesa objavila je rezultate natječaja za Erasmus povelju za visoko obrazovanje za razdoblje 2014.- 2020. Visokoj školi za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinski je dodijeljena nova Erasmus povelja u visokom obrazovanju (ECHE), čime je omogućeno sudjelovanje u aktivnostima novog Erasmus+ programa za razdoblje 2014-2020.

  Međunarodna suradnja Visoke škole Nikola Šubić Zrinski s različitim institucijama širom svijeta se realizira kroz Inovacijsko razvojni centar Zrinski (IRCZ).