ERASMUS Charter for Higher Education

Europskoj poslovnoj školi Zagreb je dodijeljena nova Erasmus povelja u visokom obrazovanju (Erasmus Charter for Higher Education – ECHE) za razdoblje 2021. – 2027.

 

ECHE povelja preduvjet je sudjelovanja visokih učilišta iz programskih zemalja u programu Erasmus+ za razdoblje od 2021. do 2027. godine i predstavlja okvir za kvalitetnu provedbu Erasmus+ aktivnosti. Visoka učilišta kojima je dodijeljena ova Povelja obvezuju se na daljnju internacionalizaciju ustanove i pridonošenje ciljevima Europskog prostora obrazovanja.

Osnova načela Povelje nalažu kvalitetnu provedbu mobilnosti studenata i osoblja visokih učilišta, razvoj partnerstva s inozemnim visokim učilištima sukladno svojim strategijama internacionalizacije, promicanje mogućnosti za pojedince u nepovoljnom položaju, provedbu načela nediskriminacije i jednakog pristupa, razvoj transnacionalnih aktivnosti podučavanja.

Dodatno, za novo programsko razdoblje Povelja ističe provedbu kombiniranih (blended) mobilnosti, automatskog priznavanja ishoda mobilnosti, “digitalizaciju” Erasmusa te uvođenje građanske uključenosti i ekološke prihvatljivosti u projektne aktivnosti.

Europskoj poslovnoj školi Zagreb dodijeljena je Erasmus povelja za visoko obrazovanje (Erasmus Charter for Higher Education – ECHE) za Erasmus+ program koji obuhvaća razdoblje od 2014. do 2020. godine.

Erasmus sveučilišna povelja je dokument u kojem su određena temeljna načela sudjelovanja u aktivnostima u okviru programa Erasmus.