INSTITUT ZA OBRAZOVANJE ZA PODUZETNIŠTVO

DOBRODOŠLI U INSTITUT ZA OBRAZOVANJE ZA PODUZETNIŠTVO

Institut za obrazovanje za poduzetništvo – E4E je prvi hrvatski znanstveno-stručni istraživački institut s fokusom na učenje za poduzetništvo. Osnovan je 2014. godine s ciljem promicanja: (a) razvoja poduzetničkog učenja na svim razinama i oblicima obrazovanja (formalnog, neformalnog i informalnog obrazovanja za poduzetništvo) (b) poduzetništva za razvoj gospodarstva (c) primijenjenih znanstveno-stručnih istraživačkih nacionalnih i međunarodnih poduzetničkih projekata i (d) poduzetničke filozofija, pedagogije i psihologije. U ostvarenju navedenog cilja kreirani su interdisciplinarni istraživački centri koji su tematski, sadržajno i metodološki usklađeni s razvojnim trendovima u poduzetništvu.

Interdisciplinarni istraživački centri podijeljeni su u četiri razvojne kategorije: (a) razvoj obrazovanja za poduzetništvo od predškolskog odgoja; osnovnoškolskog, srednjoškolskog,  visokog obrazovanja; te cjeloživotnog učenja, (b) razvoj gospodarstva kroz zadružno, socijalno i obiteljsko poduzetništvo; poduzetništvo u turizmu, poljoprivredi, zdravstvu i tehnološkoj djelatnosti, (c) razvoj i implementaciju primijenjenih znanstveno-stručnih istraživačkih projekata (nacionalni, regionalni, međunarodni projekti, programi EU, strukturni i drugi fondovi…) i (d)  razvoj  poduzetničke filozofije, pedagogije i psihologije.

Funkcija svakog interdisciplinarnog istraživačkog centra je: (a) doprinos istraživanju i istraživačkoj suradnji; (b) podrška i jačanje obrazovanja za poduzetništvo na svim razinama odgoja i obrazovanja; (c) podrška i jačanje poduzetničkih aktivnosti za razvoj gospodarstva, (d) diseminacija istraživačkih rezultata kroz znanstveno-stručne konferencije i časopise te druge aktivnosti i (e) pribavljanje eksternih istraživačkih projekata i financijskih sredstava. 

Želite li postati dio našeg istraživačkog tima, kontaktirajte nas na institut@zrinski.org ili na 0800 442 442.

 

Ravnatelj Instituta za obrazovanje za poduzetništvo – E4E 

dr.sc. Ivica Katavić, prof. v. š. u trajnom zvanju

USLUGE INSTITUTA

Programi osposobljavanja (u suradnji s EBUS-om)

 • Asistent/ica na EU projektima,
 • Poslovanje u malom poduzetništvu.

Programi usavršavanja (u suradnji s EBUS-om)

 • Voditelj/ica projekata financiranih iz EU fondova,
 • Voditelj/ica franšizne mreže.

Poslovne akademije

 • Balanced Scorecard strategija,
 • Zaštita okoliša u održivo gospodarenje otpadom,
 • Poduzetništvo,
 • Marketing,
 • Poslovni plan
 • Upravljanje znanjem i inovacijama
 • Balanced Scorecard strategija,
 • Poslovna transformacija poduzeća,
 • Upravljanje promjenama
 • Lean menadžment

Suradnici Istraživačkog centra poduzetništva za znanstveno-stručne projekte sudjelovali su na sljedećim projektima:

 • Analiza i procjena poduzetničkog potencijala na podlozi poduzetničkih kompetencija kao temelju razvoja poduzetništva i gospodarstva Općine Bednja (2018.)
 • Strateški marketinški plan turizma i akcijski plan provedbe za općinu Kolan u razdoblju 2016. – 2020.
  Strateški marketinški plan turizma općine Povljana za razdoblju 2016. – 2020.
 • Erasmus+ Learning Mobility for Individuals
 • “Balkanska koalicija žena za stručno osposobljavanje i usavršavanje u području poslovnih i gospodarskih znanosti” (B-WCO): Glavni cilj projekta je edukacija žena i socijalno ugroženih osoba te stjecanje kvalifikacija i mogućnosti za razvoj i razmjenu iskustava.
 • „Transfer kompetencija mentora kako bi se postigle poduzetničke (strukovne) i socijalne kompetencije žena zatvorenica i bivših zatvorenica“ (COMPETENT TO DO): Ključna uloga Visoke škole u ovom projektu bit će izrada transparentnog otvorenog kurikuluma za poduzetništvo, koji će se nadograđivati i prilagođavati za zatvorenice i bivše zatvorenice.
 • „Poticanje studentskog poduzetništva i inovacija u svrhu obrazovno-gospodarske suradnje“ (iDEA lab) je projekt kojim se nastoji unaprijediti zapošljavanje i potencijal za samozapošljavanje studenata iz zemalja zapadnog Balkana.
 • „Napredak – Specifičan regionalni razvoj sireva kao poduzetničko-ruralna djelatnost – SIRARSTVO“ su potaknuti i unaprijediti proizvodnju sira u skladu s EU standardima kroz tehnološka i poduzetnička obrazovanja. (Web stranica projekta nije aktivna!)
 • „Razvijanje vještina za buduće poslove“: Jedan od ciljeva projekta je formiranje mreže profesora i studenata te kreiranje grupa za savjetovanje poslodavaca, koje će biti osnovane kako bi se izgradili dugoročni odnosi između visokog obrazovanja i poslovnog svijeta.
 • „Usvajanje principa Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u stručnim studijskim programima poduzetništva“: sudjeluju i EFOS, VERN’, HUP, veleučilište u Rijeci, a vodi ga Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici
 • „Poslujmo zajedno“: u kojem je sudjeluju i Razvojna agencija MRAV, OŠ Banova Jaruga iz Kutine, Grad Dimitrovgrad, 2 OŠ iz Dimitrovgrada, “Children and Youth Centre”, a vodi ga Grad Kutina
 • „Modularni kurikulum za vježbovne tvrtke” (Modular Curriculum for Training Firms)
 • „Budući naraštaj“ (Next Generation)
 • „Modeliranje poslovnih procesa u vježbovnim tvrtkama“ (Model of Business Processes in Secondary School)
 • „Platforma za učenje kroz školske zadruge“ (School Cooperatives Learning Platform)
 • „Konkurentna mladež“ (Competitive Youth)
 • „Izvrsnošću do poduzetništva“ – projekt Udruge Inicijativa, a PGEŠ je partner na projektu
 • „Međupredmetni sadržaji poduzetništva kao poticaj novom kurikulumu u osnovnim školama“ – projekt Udruge Inicijativa, a PGEŠ je partner na projektu
 • „Poduzetnička pedagogija = Poduzetnička djeca“ (EP=EK) provodi se u sklopu Lifelong Learning programa, potprograma Comenius multilateralni projekti. Temelj ovog projekta predstavljaju pozitivni rezultati provedbe „Dječjeg tjedna poduzetništva“ koji je provodila Obrazovna grupa Zrinski.

MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O UČENJU ZA PODUZETNIŠTVO (od 2011. godine)

http://www.icelconf.eu/

OBRAZOVANJE ZA PODUZETNIŠTVO – E4E je znanstveno-stručni časopis o obrazovanju za poduzetništvo (od 2011. godine)

http://www.journal.zrinski.org/

Organizacijska struktura Instituta

Poduzetništvo u odgoju, obrazovanju i znanosti

Poduzetništvo za razvoj gospodarstva

Projekti za obrazovanje za poduzetništvo

NAŠI PARTNERI

 1. Faculty of Commercial and Business Sciences Celje (Slovenija) http://www.fkpv.si
 2. GEA College – Faculty of Entrepreneurship (GEA College – Fakulteta za podjetništvo) Portorož (Slovenija) http://www.gea-college.si/
 3. Instituto Universitário da Maia / University Institute of Maia Porto (Portugal) http://www.ismai.pt
 4. Kazimieras Simonavicius University Vilnius (Litva) http://www.ksu.lt/international/erasmus/?lang=en
 5. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales Universidad Autónoma de Madrid (Španjolska) http://www.uam.es
 6. Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie (Malopolska School of Economics in Tarnow) Tarnow (Poljska) http://www.mwse.edu.pl/wspolpraca-miedzynarodowa/international-relations-office
 7. Yrkeshögskolan Novia – Novia University of Applied Sciences Vaasa (Finska) http://www.novia.fi/ exchange-students/  
 8. Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej Varšava (Poljska) www.uth.edu.pl
 9. Private College of Economic Studies Znojmo Ltd. Znojmo (Češka) http://www.svse.cz/international_relations-erasmus_programme-incoming_students

MISIJA INSTITUTA

Institut za obrazovanje za poduzetništvo je integrirano istraživačko okruženje za obrazovanje i promoviranje akademskog i praktičnog poduzetničkog znanja u: (a) odgoju, obrazovanju i znanosti, (b) gospodarskom razvoju, (c) primijenjenim znanstveno-stručnim istraživačkim projektima i (d) poduzetničkoj filozofiji, pedagogiji i psihologiji.

VIZIJA INSTITUTA

Postati regionalni lider izvrsnosti u istraživanju za obrazovanja za poduzetništvo.

VRIJEDNOSTI INSTITUTA

Razvijati kulturu poduzetništva i obrazovati novu generaciju poduzetnika poštujući temeljne vrijednosti Instituta:

 • izvrsnost istraživanja i inovacija – kvaliteta istraživanja, inovacija i razvoja
 • institucijski integritet – poštivanje i tolerancija za stavove svakog pojedinca, etičnost, društvena odgovornost, održivi razvoj
 • partnerstvo s dionicima – demonstrirati javnost rada kroz suradnju s dionicima, izvješćima o rezultatima istraživanja, javnim raspravama o krucijalnim temama za razvoj poduzetništva, gospodarstva i društva
 • relevantnost – istraživati i promovirati relevantne teme u obrazovanju za poduzetništvo i time doprinijeli regionalnom ekonomskom i društvenom razvoju.
Pokreni video

Institut za obrazovanje za poduzetništvo - E4E članica je Educati grupe Zrinski