Kadrovske pretpostavke

Ljudski resursi predstavljaju ključ uspjeha svakog sustava. Kadrovske pretpostavke za izvođenje online programa na Europskoj poslovnoj školi Zagreb temelje se na broju ljudi/grupa/službi osposobljenih za određene segmente u procesu izvođenja online programa.

Te pretpostavke uključuju:

  • broj osoba osposobljenih i zaduženih za online komunikaciju sa studentima te usmjeravanje studentskih zahtjeva osobama zaduženim za ostale oblike podrške,
  • postojanje službe koja će dnevno nadzirati rad cjelokupnog sustava i biti osposobljena otklanjati poteškoće unutar 24 sata,
  • da su nastavnici i/ili vanjski suradnici koji su uključeni u online izvođenje predmeta educirani za online poučavanje ili imaju iskustva u online poučavanju, što će dokazati na isti način na koji dokazuju i druge kompetencije potrebne za rad u nastavi,
  • da je na svakom predmetu koji se izvodi online za svaku nastavnu grupu angažiran barem jedan nastavnik čije je vrijeme izraženo u norma satima tjedno i ne može biti manje od broja ECTS bodova koji predmet donosi, niti veće od broja ECTS bodova koji predmet donosi pomnoženog s 1,5. U stvarno opterećenje nastavnika uključeno je:

– online aktivnosti u kojima je predviđeno sudjelovanje nastavnika (npr. online diskusije koje nastavnik moderira, predavanje koje se prenosi videokonferencijom i dr.)

– praćenje rada studenata u online okruženju, savjetovanje u učenju i poticanje na individualnoj i grupnoj razini

– procjena znanja studenata

– druge specifične potrebe pojedinih vrsta izvođenja programa ako takve postoje

– vrijeme za pripremu, izradu i ažuriranje materijala ako je nastavnik ujedno i nositelj kolegija

  • u jednoj nastavnoj grupi na predmetu koji se izvodi online ne može biti više od 90 studenata.