Master class

Master class radionice specifičnih poduzetničkih znanja za mikro i male poduzetnike.

 

Zbog epidemiološke situacije Master class radionice bit će organizirane u ONLINE okruženju putem platforme MS Teams.

Kroz 6 radionica, u online okruženju i u interakciji s istaknutim predavačima unaprijedite svoje znanje u aktualnim temama iz poduzetništva.

 

Nastavni plan i program Master class radionica sastoji se 6 radionica koje se u zadanom terminu odvijaju putem MS Teams platformi. Svaka radionica traje po sat i pol te imate priliku postavljati pitanja, sudjelovati u raspravama i diskusijama na temu te postavljati pitanja predavačima. Nakon svake odslušane radionice dobivate i certifikat.

Opisi edukacija i tema:

PRDAVAČ

TEMA

TRAJANJE

DATUM I VRIJEME

Darko Buković

Urednik internetskog radija Poslovni FM

Brending komunikacija za mikro i male poduzetnike

90 ‘

02.10.2020.

18:30h

mr.sc. Simona Goldstein, direktorica izdavačke kuće Antibarbarus

Poduzetništvo u kreativnim i kulturnim industrijama

90′

03.10.2020

18:30h

dr.sc. Ljiljana Kukec, franšizni konzultant i predavačica

Internacionalizacija poslovanja i razvoj franšiznog poslovnog modela

90′

05.10.2020

18:30h

Nikola Oršanić

konzultant za prodaju malih poduzeća

7 koraka pri prodaji mikro i malog poduzeća/biznisa

90′

06.10.2020

18:30h

mr.sc. Simona Goldstein,

direktorica izdavačke kuće Antibarbarus

Kreativne industrije u vrijem krize (Corona krize ili bilo koje druge krize)

90′

07.10.2020

18:30h

dr.sc. Ljiljana Kukec, franšizni konzultant i predavačica

Event management u svakodnevnom poslovanju, on i off line

90′

08.10.2020

18:30h

  1. Brending komunikacija za mikro i male poduzetnike

Predavač: Darko Buković, urednik internetskog radija Poslovni FM

Radionica će na jednostavan i primjenjiv način dati uvid i odgovore na stalna pitanja kako funkcioniraju mediji i što ih zanima, kako nastaje vijest i tekst,  mogućnosti koje poduzetnici imaju i kojim mogu komunicirati svoj brend prema medijima, kako teče proces komunikacije, vrste komunikacije s medijima, načini moguće promocije brenda, posljedicama krize na ponašanje ključnih javnosti, komuniciranje u krizi, kako štititi brend i koje su to vanjske i interne aktivnosti za pozicioniranje.

 

 

  1. Internacionalizacija poslovanja i razvoj franšiznog poslovnog modela

Predavač: dr.sc. Ljiljana Kukec

Hrvatska je malo tržište i to predstavlja veliki problem za rast poslovanja, a to za sobom povlači i neophodnost internacionalizacije. Ona, unatoč uvriježenog mišljenja, ne predstavlja samo izvoz roba i usluga, već i kompleksniju interakciju poduzetnika na stranim tržištima. Tu svakako spada i izvoz, kao bazični način internacionalizacije, ali i puno drugih načina kao što je: tehnološka suradnja, podugovaranje, licenca, franšiza, proizvodnja u stranim zemljama pa i sam uvoz. U Hrvatskoj postoji relativno dobro organiziran sustav potpore uglavnom izvoza, pa čak i  internacionalizacije poslovanja, od strane  institucija. Ipak se u okviru toga franšiza nije dovoljno zastupljena, a ona je jednostavan i naj brži način internacionalizacije poslovanja jer je rizik izlaska na strano tržište podijeljen s poduzetnikom koji ima lokalnu ekspertizu.  U franšizi radi se o složenom transferu znanja, iskustva, know how, proizvoda ili usluga, intelektualnog vlasništva, transferu znanja kroz obuku i trening. Interakcija se stvara i u suprotnom smjeru kroz plaćanje tantijema, sudjelovanju u zajedničkom marketingu i sl. Dakle govorimo o kompleksnijoj suradnji partnera paralelno na više tržišta ujedinjenih oko istog brenda, poslovnog modela i politike poslovanja. Kreiranje franšiznog poslovnog modela kompleksan je posao za poduzetnika i preporuča se to raditi u suradnji sa

 

 

  1. 7 koraka pri prodaji mikro i malog poduzeća/biznisa

Predavač: Nikola Oršanić, konzultant za prodaju malih poduzeća

Radionica „7 koraka pri prodaji mikro i malog poduzeća/biznisa“ daje osnovne informacije i znanja koje su poduzetniku potrebna za ulazak u proces prodaje svoje tvrtke. Ona pokriva ključne teme poput: kako vrednovati mikro i malo poduzeće za prodaju, moguće opcije za izlazak osnivača iz poslovanja, ulozi savjetnika za poslovno posredovanje, opcije nakon procesa pripreme prodaje, što i kako u procesu prodaje te kako olakšati proces preuzimanja nakon završene transakcije.

Radionica je predviđena kao interaktivna kako bi se svakom sudioniku omogućilo da u 3. bloku postavi pitanja/problem iz svoje perspektive, te na ista dobije odgovor ili smjer što će biti od značajne koristi svim polaznicima.

 

 

  1. Poduzetništvo u kreativnim industrijama

Predavač: mr.sc. Simona Goldstein

U ovom predavanju se prelaze osnovni pojmovi koji se moraju razumjeti da bi se moglo shvatiti što su kreativne industrije i zašto je poduzetništvo u kreativnim industrijama značajno, kao nova vrsta ekonomije, i kao pomak u odnosu na klasičnu ekonomiju.

Vrlo konkretno se obrađuju pojmovi i teme poput: definicija kreativnosti, definicija kreativne ekonomije, definicija kreativnih i kulturnih industrija, kreativna klada, kreativna poduzeća, kreativni poduzetnici, kreativno društvo, specifičnosti i slabosti kreativnih industrija.

Predavanje uživo  provodi se s pitanjima i odgovorima tijekom predavanja, a online verzija s pitanjima i odgovorima na kraju u vremenu od 10 minuta, zbog vremenskog limita i formata predavanja.

 

 

  1. Kreativne industrije u vrijeme krize (corona-krize, potres ili neke druge)

Predavač: mr.sc. Simona Goldstein

U ovom predavanju se tumače i objašnjavaju prednosti i prilike, slabosti i prepreke za kreativni sektor ali i za ostale poduzetnike, prvenstveno male, te za obrte, samozaposlene i slobodnjake/freelancere.

Nakon kratkog uvoda u osnove kreativnih industrija, slušatelji se upoznaju s osnovnim pristupima po kojima se kreativni poduzetnici razlikuju od uobičajenog poduzetništva, zatim se prezentiraju metode i tehnike koje pomažu u prevladavanju zapreka i prepreka, te objašnjava u kojem smjeru se posao ili karijera mogu ili moraju razvijati. Poseban naglasak se stavlja na donošenje odluka i alate za isto.

Objašnjava se izuzetna otpornost kreativnih industrija u vrijeme krize, ali i fragilnost u slučaju krivih ekonomskih ili pravnih mjera i politika, s obzirom na to da je taj fenomen primijećen u velikoj krizi od 2008. nadalje, i manifestirao se kako u Europskoj uniji tako i drugdje, a trend je bio očit, zamijećen i dokumentiran i u Hrvatskoj.

Slušatelji se upoznaju s pojmovima i temama:  kreativne industrije, poduzetništvo u kreativnim industrijama, otpornost/rezilijentost, intelektualno vlasništvo, te s nizom alata za rješavanje problema, uputama i literaturom.

Predavanje uživo  provodi se s pitanjima i odgovorima tijekom predavanja, a online verzija s pitanjima i odgovorima na kraju u vremenu od 10 minuta, zbog vremenskog limita i formata predavanja.

 

 

  1. Event manadžment u svakodnevnom poslovanju, ON i OFF line

Predavač: dr.sc. Ljiljana Kukec

Event management se smatra novom disciplinom i „must have“ vještinama u poslovanju, ali u novije vrijeme sve se više na te vještine i znanja gleda kao na neophodna poduzetnička znanja.   Event menadžment spada u iskustveni marketing i kao sektor poslovanja u velikoj je uzlaznoj putanji. Istraživanja pokazuju da kompanije više troše na iskustveni marketing  koji spada i event marketing nego na digitalni ili klasični. Event menadžment je vrsta projekt menadžmenta i treba biti proces, a ne impuls. Ova radionica namijenjena je upravo tome. Prikazat će potencijal event menadžmenta za poduzetnike, dati osnovne informacije kako kreirati evente i kako oni mogu biti odličan marketinški alat za poduzeće bilo da govorimo o on ili off line događanjima.

Cijena cijelog programa (svih 6 edukacija): 2 600 + PDV

Mogućnost pojedinačnih pohađanja radionica: 650 kn + PDV (za svaku radionicu)

 

E-mail: info@ebus.hr
Telefon: +385 1 4004 269
Adresa: Selska cesta 119, 10000 Zagreb
Radno vrijeme: 8:00 do 16:00