Najčešća pitanja

Što je učenje na daljinu ili online studij ili online nastava?

Učenje na daljinu ili online studij ili online nastava na Europskoj poslovnoj školi Zagreb (u daljnjem tekstu: EBUS) metoda je poučavanja studijskih programa koristeći hibridnu ili mješovitu nastavu (hybrid, mixed mode ili blended learning) = kombinacija sinkrone nastave (npr. učionica, videokonferencije, chat, Web 2.0) i asinkrone (npr. online forumi, LMS i Web 2.0).

Nastavni proces provodi se putem (a) sinkrone komunikacije (koja se događa ili postoji u isto vrijeme; istodobno; npr. učionica, videokonferencije, usmeno odgovaranje putem Skype-a, provedba E-ispita u kontroliranim uvjetima, chat, Web 2.0, dolazak u prostorije EBUS-a i/ili ispitne centre) i (b) asinkrone komunikacije (vremenski neusklađena komunikacija; ne odvija se istovremeno, npr. online forumi, LMS i Web 2.0, grupni rad na Yammer platformi).

Uz iznimku provjere znanja (ispita), koji se održavaju u kontroliranim uvjetima (putem Skype for Business aplikacije, u učionici EBUS-a ili ispitnim centrima EBUS-a (u dislociranim centrima)), predavanja su organizirana online: sinkrona i asinkrona koja se mogu slušati od kuće, iz ureda ili na putovanjima. Sadržajni okvir distribuiran je po tjednim modulima. Metode procjene znanja usklađene su s ishodima učenja i prema planu procjene znanja i kriterijima definiranim u ocjenjivačkoj shemi predmeta.

Zašto bi upisao online nastavu na EBUS-u?

Online nastava odvija se u virtualnom nastavnom okruženju uz stalnu potporu mentora/nastavnika. Ponudom online obrazovanja studentima se omogućava: (a) izbor studijskih programa koji nisu u njihovoj mikro-okolini, (b) fleksibilnost u dizajniranju rasporeda kada i gdje učiti, (c) pristup nastavnim materijalima i nastavnicima 24 sata, sedam dana u tjednu i 365 dana u godini (7/24/365), (d) obrazovanje uz rad puno radno vrijeme na bilo kojoj lokaciji i (e) uštedu na prijevozu i smještaju koje bi platili ako se obrazuju na tradicionalni način. Neovisno o razlozima upisa online nastave, online nastava na EBUS-u nudi studentima fleksibilne opcije u ostvarenju studentskih obrazovnih ciljeva. Naravno, motivacija studenta za učenje ključni je indikator uspjeha.

Je li online nastav najbolji izbor za mene?

Ako ste motivirani za ostvarenje Vaših obrazovnih ciljeva, a imate resursnih ograničenja u smislu da imate: (a) posao koji Vam ne omogućava konvencionalni način obrazovanja; (b) mjesto boravaka udaljeno od sjedišta Visoko obrazovne institucije; (c) ograničena financijska sredstva (za prijevoz, smještaj, prehranu ako studirate u udaljenom gradu); ili (d) želite fleksibilnost u obrazovnom procesu kako bi mogli iskoristiti prilike u okruženju, onda je online nastava najbolji izbor za Vas.

Trebam li dolaziti na provjeru znanja u EBUS?

Ako ste locirani u Zagrebu ili okolici Zagreba, možete doći na provjeru znanja u EBUS. Međutim, ako se Vaša lokacija nalazi izvan razumne udaljenosti od sjedišta EBUS-a (npr. zemlje u regiji i dalje), EBUS osigurava ispitne centre (kontrolirani uvjeti provjere znanja) gdje možete pristupiti provjeri znanja. Također, provjere znanja u kontroliranim uvjetima provode se i putem sustava učenja na daljinu (online).

Koliko vremena trebam uložiti (tjedno) za online aktivnosti?

Vrijeme uloženo u online aktivnosti razlikuje se od predmeta do predmeta i od mentora do mentora. Planirajte utrošiti oko 15 – 20 sati tjedno, ovisno o broju ECTS bodova.

 

Kako ću dostavljati svoje projektne zadatke mentoru/nastavniku i kako ću izlaziti na provjeru znanja?

Projektni zadaci dostavljat će se online (postaviti u Z-student). U silabusu se nalaze detaljne informacije o komunikaciji s mentorom. Nužno je dostaviti tražene projektne zadatke na evaluaciju i ocjenu mentoru prije finalne provjere znanja. Svi zadaci moraju biti dostavljeni kronološkim redom kako je to predviđeno sadržajnim okvirom u silabusu. Svi predmeti projektno su dizajnirani te se provjera znanja vrši kontinuirano, a finalni ispit (prezentacija projektnog zadatka, usmena provjera znanja itd.) provodi se u kontroliranim uvjetima. Lokalni studenti mogu doći u ispitni centar EBUS-a na provjeru znanja radnim danom (ponedjeljak do petak). Međutim, ako se Vaša lokacija nalazi izvan razumne udaljenosti od sjedišta EBUS-a (npr. zemlje u regiji i dalje), EBUS osigurava ispitne centre (kontrolirani uvjeti provjere znanja) gdje možete pristupiti provjeri znanja.

 

Je li online nastava temeljena na semestralnom pristupu?

Da. Za sada su upisi semestralno. S obzirom na to da je komunikacija sa studentom jedan-na-jedan (mentorski pristup), planira se mogućnost kontinuiranog upisa, a početak nastave svakog prvog datuma u mjesecu.

VAŽNO! S obzirom na to da se online nastava tretira kao izvanredni studij, studenti upisuju semestar sa 3 ciklusa po 2 predmeta. Svaki ciklus traje 5 tjedana i sadrži 2 predmeta.

Mogu li upisati online predmet bez izlaska na ispit?

Da. Možete upisati online predmet i dostavljati mentoru zadatke na evaluaciju i ocjenu, ali ne morate izlaziti na ispit. U tom slučaju izdaje vam se samo potvrda o odslušanom predmetu kao gostujućem studentu (GS).

Kako se mogu upisati na online nastavu na Visokoj školi?

Studenti se mogu upisati na online nastavu na Visokoj školi na tri načina:

(a) online upis

(b) telefonski upis

(c) osobni upis u referadi Visoke škole.

Kako mogu dobiti nastavne materijale?

Nakon upisa dobit ćete pristupne upute Z-studentu (korisničko ime, lozinku) na kojem će biti dostavljeni svi nastavni materijali (silabusi/izvedbeni planovi, literatura, power point prezentacije, studije slučaja, videolinkovi, forumi, priprema za ispite, kalendar aktivnosti, obrasci itd.).

 

Kako komunicirati s mentorom/nastavnikom?

Studentska komunikacija s mentorom/nastavnikom odvija se na nekoliko različitih načina. Prvo, mentor je objasnio predmetnu online nastavu u silabusu i prvu aktivnost koja je kreirana za upoznavanje. Zatim, studenti raspravljaju relevantne teme na forumu gdje mentor/nastavnik daje upute i povratne informacije studentima. Nadalje, student i mentor/nastavnik komuniciraju o predmetnim zadacima i provjeri znanja Z-studentom, elektroničkom poštom, Skypom, telefonom, videovezom, web-konferencijom. Konačno, mentor/nastavnik može organizirati vrijeme za face-to-face ili drugi medij za komunikaciju.

Postoji li interakcija s drugim online studentima na Visokoj školi?

Interakcija online studenata vrlo je važna i sadržajni dizajn predmeta promovira grupne projekte gdje su studenti obvezni komunicirati i raditi zajedno. Pored te interakcije, online forumi su stalno aktivni.

 

Postoje li grupni projekti u online nastavi?

Grupni projekti su česti u online nastavi. Formiraju se studentske grupe, dodijele im se teme za istraživanje ili studije slučaja ili pitanja za raspravu koje zahtijevaju zajedničku suradnju (elektroničkim putem) za ostvarenje njihovih ciljeva. Grupe često zajednički pripreme PowerPoint prezentacije, dorađuju i finalnu verziju dostave mentoru/nastavniku na evaluaciju i ocjenu.

 

Što mogu očekivati od mog mentora/nastavnika?

Studenti se pozivaju da slobodno kontaktiraju svoje mentore/nastavnike ako imaju pitanja u svezi  sa sadržajem predmeta, zadatakom, provjerom znanja itd. Mentori će osigurati online radno vrijeme (Skypom, telefonom, chatom…) za konzultacije (uz najavu studenta za termin). Vrlo je važno da dobijete povratnu informaciju na svoj zadatak prije nego dostavite sljedeći.

Trebam li prisustvovati sinkronoj online nastavi (u definirano vrijeme)?

Ne, ali je poželjno. Ako niste prisutni na sinkronoj nastavi, imat ćete pristup nastavnim materijalima za predmetni sadržaj tog predavanja.

 

Kako izgleda zadatak online nastave?

Zadaci su slični zadacima konvencionalnog obrazovanja i zahtijevaju proučavanje relevantne literature, istraživačke aktivnosti, popunjavanje online testova i kratkih kvizova, pisanje eseja, kritičkih prikaza, seminarskih radova, poslovnih projekata, vježbi, prikupljanje podataka i izrade portfelja itd. Navedene aktivnosti dostavljaju se predmetnom mentoru/nastavniku na evaluaciju i ocjenu.

 

Koji su izazovi za studenta online nastave?

Ključni čimbenik uspjeha u online nastavi je samodisciplina. S obzirom na to da student nije obvezan biti na nastavi u specificirano vrijeme, student mora biti motiviran odraditi sve obveze sam. Ako je student zaposlen i ima obitelj, vrlo je bitno izraditi raspored aktivnosti kada, kako i gdje odrađivati zadane nastavne zadatke. Ako student ne razumije zadatak, vrlo je važno pitati mentora/nastavnika za pomoć tako da ne zaostaje sa zadacima.

 

Kako se ocjenjuju online zadaci?

Online zadaci ocjenjuju se kao i zadaci konvencionalnog obrazovanja. Visoka razina kritičkog razmišljanja nužna je kako bi student razumio sadržajni okvir predmeta i bio sposoban primijeniti stečeno znanje u realnom poslovnom okruženju. Standardni se zadaci temelje na čitanju sadržaja predmeta i dodatne relevantne literature, aktivno sudjelovanje na tematskim forumima, kvizovima, testovima, pisanju eseja itd.

 

Jesu li testovi dostupni online?

Da. Testovi su dostupni online u svrhu pripreme za finalni test. Svaki silabus sadrži objašnjenje u svezi s akademskim integritetom u online nastavi te potpisuje etički kodeks gdje se navodi da student neće kopirati ili dijeliti pripremne tekstove, kvizove, zadatke itd. Testovi mogu biti vremenski ograničeni.

Akademski integritet uključuje predanost vrijednostima poštenja, povjerenja, poštovanja i odgovornosti. Adekvatno citiranje tuđih radova primjenjuje se za svaku od definiranih aktivnosti.

Plagijatom se smatra:

 1. Ghostwriter – osoba nije autor teksta, nego je tekst napisao netko drugi u ime te osobe
 2. Potpuni plagijat – osoba potpisuje cijelo djelo svojim imenom
 3. Autoplagijat – predstavljanje vlastitog prethodno objavljenog rada kao izvornog
 4. Plagijat prijevodom – osoba objavljuje prijevod tuđeg teksta bez navođenja izvora
 5. Copy&Paste plagijat – osoba preuzima dijelove tuđeg teksta bez navođenja izvora (uključujući Internet)
 6. Parafraziranje bez reference – preuzimanje tuđeg teksta ili ideja, ali ne doslovno

Citiranje izvan konteksta – osoba prepisuje ili parafrazira tekst, a onda ne citira precizno

 

Zahtjeva li online nastava dodatni angažman studenta?

U načelu ne. Ovisno o broju ECTS bodova, oko 15 – 20 sati tjedno nužno je alocirati za online i za tradicionalnu nastavu. Međutim, studentima je teško držati razinu motivacije bez interakcije sa studentima i/ili mentorom/nastavnikom.

 

Hoće li na mojoj diplomi pisati da je temeljena na online nastavi?

Ne. Diploma, ECTS bodovi, ishodi učenja, prijepisi ocjena i pripadajući materijali isti su kao i za redovne tradicionalne studije. Studenti koji studiraju putem sustava učenja na daljinu (online) imaju status izvanrednih studenata.

 

Ako student nema pristup internetu, može li se upisati na online nastavu?

Ne. Online nastava zahtjeva pristup internetu koju možete imati kod kuće ili na javnim mjestima kao što je javna knjižnica. U protivnom, student ne može pohađati online nastavu.

 

Mogu li upisati online nastavu, a pohađati nastavu u Visokoj školi na tradicionalni način?

Ne. Ako je upisana online nastava, ona se mora održavati online. U slučaju da student promijeni status (odobrena zamolba) i pohađa nastavu u Visokoj školi na tradicionalni način, onda ne može pohađati online nastavu.

 

Ima li student pristup knjižnici Visoke škole ako je upisan kao online student?

Da. Knjižnični resursi dostupni su online studentima u različitim formama (knjige, članci, časopisi, itd.).

 

Može li student ići na godišnji odmor za vrijeme online nastave?

Online nastava zahtjeva tjednu komunikaciju s mentorom i dostavu zadataka. Ako student ima pristup internetu, može biti i na godišnjem odmoru (sve dok redovno odrađuje zadatke).

 

Koliko studenata ima u jednoj grupi online nastave?

Kako bi osigurali kvalitetu online nastave, broj studenata u jednoj grupi je do 30 studenata.

 

Što ako nemam dovoljno informatičkog iskustva?

Online nastava zahtjeva određeni stupanj informatičkog iskustva. Minimalno informatičko iskustvo je: korištenje interneta (surfanje), primanje i slanje elektroničke pošte (e-mail), upload i download materijala. U slučaju nedovoljne informatičke pismenosti, organiziramo informatičke radionice.

 

Koji su tehnički i tehnološki zahtjevi za online nastavu na Visokoj školi?

Studenti online nastave trebaju imati sljedeću programsku i računalnu opremu:

 • računalo (minimalni zahtjev CPU 1.2 MHz, RAM 2 GB)
 • slušalice s mikrofonom (za praćenje predavanja na Internetu)
 • web-kamera (integrirana ili USB vanjska USB)
 • pristup Internetu (preporučamo širokopojasni Internet, brzine najmanje 5/0.5 Mbps)
 • operativni sustav Windows (10, 8, 8.1 ili 7) ili Mac (OS X 10.6 ili više)
 • internet pretraživač (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari)
 • preglednik PDF dokumenata (npr. Adobe Reader ili drugi)
 • Java
 • Flash Player.

Potrebne računalne vještine:

 • rad u verzijama MS Office programa ne manjim od verzije 2007
 • podešavanja osnovnih parametara web kamere, mikrofona i zvučnika/zvučne kartice