Obveze studenata po povratku iz inozemstva

Po povratku s inozemnog visokog učilišta studenti su dužni dostaviti sljedeće dokumente:

  • Izjavu inozemne ustanove (Confirmation of Arrival/Departure) – potvrda u kojoj se navodi točno razdoblje mobilnosti, s potpisom i pečatom ovlaštene osobe s inozemne ustanove
  • Prijepis ocjena (Transcript of records) – popis svih kolegija koje je student pohađao s pripadajućim ocjenama tj. popis ECTS bodova za izvršene aktivnosti, odnosno Traineeship certificate (za stručnu praksu)
  • Završno izvješće koje mora biti predano putem online alata – Mobility Tool+ najkasnije unutar 30 kalendarskih dana od završetka razdoblja mobilnosti

Nakon povratka na matično učilište, odnosno na Europsku poslovnu školu Zagreb, studenti su dužni nastaviti sa studijem kako je propisano ugovorom o studiranju.