Podrška studentima

S obzirom na specifičnost izvođenja online programa, Europska poslovna škola Zagreb posebnu pozornost pridaje organizacijskoj, administrativnoj i tehničkoj podršci nastavnicima i studentima.

U sadržajni okvir podrške studentima uključene su:

Organizacijska podrška

 • Osigurano je online obavještavanje studenata o organizacijskim i drugim pitanjima vezanim za studij prije otvaranja prijava za programe koji se izvode online, a pogotovo prije uplate školarine.

Administrativna podrška

 • Studentima je omogućen online upis, predavanje dokumentacije uz unaprijed propisan način provjere vjerodostojnosti originalnih dokumenata, uplata školarine i reguliranje drugih administrativnih pitanja.
 • Studentima je osigurana online dostupnost ocjena i drugih podataka o uspjehu.
 • Radovi studenata uključenih u predmete koji se izvode online tijekom godine predmet su suradnje i povjerenja između studenta i nastavnika na određenom predmetu te se mogu i trebaju distribuirati samo grupi studenata s kojima student surađuje.
 • Završni radovi studenata uključenih u programe koji se izvode online (preddiplomski, diplomski i doktorski) trebaju biti javno dostupni i pohranjeni na isti način i u istom trajanju kao i radovi ostalih studenata istog visokog učilišta.

Tehnička podrška

 • Studentima je osigurana pomoć u korištenju servisa predviđenih programom tijekom radnog vremena visokog učilišta.

Knjižnica

 • Osiguran je pristup dostupnim online materijalima za učenje, npr. odabirom i preporučivanjem javno dostupnih izvora, informiranjem o znanstvenim bazama podataka i njihovom korištenju.
 • Omogućeno je online pretraživanje elektroničkog i fizičkog knjižničnog fonda ustanove organizatora.
 • Regulirano je pitanje autorskog prava za zaštićene materijale.
 • Omogućena je online komunikacija između studenata i knjižničara.
 • Omogućena je dostava i povrat tiskanih primjeraka poštom.