Popis bilateralnih sporazuma

Europska poslovna škola Zagreb ostvaruje svoje bilateralne kontakte sa sveučilištima u inozemstvu u okviru međusobno usklađenih i potpisanih bilateralnih sporazuma koji su u osnovi istovrsni i pokrivaju ove oblike suradnje: rad na zajednički dogovorenim temama, razmjenu nastavnog osoblja, razmjenu studenata, razmjenu informacija od obostranog interesa te ostale aktivnosti kojima je svrha promoviranje akademske suradnje.