Povijest i razvoj

Razvoj Visokog učilišta počinje 2008. godine kada je dobivena dopusnica za preddiplomski stručni studij Ekonomija poduzetništva. Područje djelatnosti Visokog učilišta je obrazovanje u polju ekonomije, poduzetništva i upravljanja.

2019.

 • spojena Visoka škola Nikola Šubić Zrinski  i Europska poslovna škola Zagreb – EBUS
 • 9. Međunarodna konferencija o učenju za poduzetništvo – ICEL 9
 • izašla dva broja znanstveno stručnog časopisa ”Obrazovanje za poduzetništvo – E4E”
 • projekt Erasmus: Higher education student and staff moblity
 • osnovano 9 novih studentskih poduzeća
 • održan 7. Poslovni izazov
 • održana 10. Smotra studentskih poduzetničkih inkubatora i studentskih poduzeća
 
 

2018.

 • osma konferencija o učenju za poduzetništvo ICEL 8
 • projekt Erasmus: Higher education student and staff moblity
 • osnovano 8 studentskih poduzeća
 • akademski partner na konferenciji MAGROS 2018.
 • suorganizatori Međunarodne znanstvene konferencije ”Migracije i identitet: kultura, ekonomija, država”
 • otvoren Informativno konzultativni ispitni centar u Županji
 • svečana promocija diplomanata
 • Poslovni izazov 2018.
 • održana 9. Smotra studentskih poduzetničkih inkubatora i studentskih poduzeća
 • časopis ”Obrazovanje za poduzetništvo – E4E” uvršten u bazu podataka ERIH PLUS

2017.

 • sedma konferencija o učenju za poduzetništvo ICEL 7
 • odabrani u pilot projekt reakreditacije visokih učilišta
 • projekt Erasmus: Higher education student and staff moblity
 • osnovana 4 studentska poduzeća
 • otvorena dva područna ureda i ispitna centra (Vinkovci i Split)

2016.

 • Pokrenut specijalistički diplomski stručni studij Projektni menadžment
 • Dobiveno odobrenje za izvođenje specijalističkog diplomskog stručnog studija Projektni menadžment kroz sustav učenja na daljinu (online studij)
 • Osnovan BIZ- Poduzetnički inkubator i upisan u Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture
 • osnovano 4 studentska poduzeća
 • održana šesta konferencija o učenju za poduzetništvo ICEL 6
 • Dobivena nagrada “Stvaratelji za stoljeća”
 • projekt Erasmus: Higher education student and staff moblity
 • Integriran ISO 22301 2012 BCM
 • unutar Obrazovne grupe Zrinski

2015.

 • Dobivena dopusnica za izvođenje stručnog studija Ekonomija poduzetništva i specijalističkokg diplomskog stručnog studija Management malih i srednjih poduzeća putem sustava učenja na daljinu (online studij)
 • osnovano 5 studentskih poduzeća
 • održana peta konferencija o učenju za poduzetništvo ICEL 5
 • Uspostavljen informativno-konzultativnog centar (Novska) i Studentski poduzetnički inkubator – jedinica Novska.
 • Odobren projekt Erasmus+ projekt: Higher education student and staff moblity
 • Odobren Erasmus+ projekt Poslujmo Zajedno
 • Odobren ESF projekt “Usvajanje principa Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u stručnim studijskim programima poduzetništva”

2014.

 • održana četvrta konferencija o učenju za poduzetništvo ICEL 4
 • dobivena Erasmus povelja
 • projekt Erasmus: Higher education student and staff moblity
 • osnovano 8 studentskih poduzeća
 • provedba projekta Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta: Izvrsnošću do poduzetništva – Poduzetništvo kao međupredmetna tema
 • sudionica Međunarodnog tjedna odgoja i obrazovanja u organizaciji Obrazovne grupe Zrinski.

2013.

 • uspješno okončan postupak reakreditacije Visoke škole
 • Visoka škola akreditirana za izvođenje Specijalističkog diplomskog stručnog studija Management malih i srednjih poduzeća
 • provodi projekt Erasmus mobilnost projekt u trajanju od 3 godine: Competent To Do – „The transfer of competences for tutors to achieve business (vocational) and social competences of female prisoners and ex-offenders”, voditelj projekta: CDI UNIVERZUM, partneri: CENTER SPIRALA, MiT – Zavod za širšo družbeno sprejemljivost in sprejetost, FCZB – Frauen Computer Zentrum Berlin, University College of Economics, Entrepreneurship and Management Nikola Šubić Zrinski, LITHUANIA – NGO – Human Resources Development and Monitoring Bureau
 • projekt: Developing skills for future jobs, voditelj: Visoka škola Nikola Šubić Zrinski, partneri: Instituto Universitario de Maia, Portugal; Novia University of Applied Sciences, Finland; Faculty for Commercial and Business Sciences, Slovenia
 • TEMPUS projekt u trajanju od 3 god.: Fostering Students’ Entrepreneurship and open innovation in university-industry collaboration (Idea Lab), voditelj projekta: University of Novi Sad, Serbia, partneri: Subotica Tech – College of Applied Sciences, Technical College of Applied Sciences, Serbia, Vojvodina ICT cluster, Business Incubator Novi Sad, Creative Educational Centre, Serbia, Association SEE ICT, Serbia, Electrical Engineering Students’ European Association – NS, University of Banja Luka, University of Zenica, Foundation Innovation Centre Banja Luka, BiH, Electrical Engineering Students’ European Association – BL, University of Donja Gorica, Montenegro, Business Start-Up Centre Bar, Montenegro, University of Stuttgart, University of Sheffield, UCEEM-NSZ, Croatia, Eleven Bulgaria OOD, Sustainable Finance & Consulting, Germany, World University Service – Austrian Committee, Austria
 • projekt: Studentski poduzetnički inkubator, voditelj: Visoka škola Nikola Šubić Zrinski
 • projekt u trajanju 2 god.: Specifičan regionalni razvoj sireva kao poduzetničko-ruralna djelatnost – SIRARSTVO, voditelj: Veleučilište u Karlovcu/Grm Novo Mesto – Center biotehnike in turizma, partneri: Veleučilište u Karlovcu/Grm Novo Mesto – Center biotehnike in turizma; Visoka škola Nikola Šubić Zrinski, Udruga malih sirara Karlovače županije „KORNI”, Razvojni center Novo Mesto, svetovanje in razvoj d. o. o.
 • provedena konferencija ICEL 3 o učenju za poduzetništvo
 • projekt Ministarstva poduzetništva i obrta Dječji tjedan poduzetništva
 • sudionica Međunarodnog tjedna odgoja i obrazovanja u Obrazovnoj grupi Zrinski.

2012.

 • osnovano četvrto studentsko poduzeće Panograf d. o. o.
 • pokrenut postupak izvanredne reakreditacije
 • potpisan Sporazum o obrazovnoj, znanstvenoj, stručnoj i tehničkoj suradnji sa Strojarskim fakultetom u Slavonskom Brodu
 • u studenom 2012. završen dvogodišnji CIP (EU program za konkurentnost i inovacije) EntrepreneurSHEp Croatia (Poduzetništvo žena u Hrvatskoj) u sklopu Europske mreže ambasadorica ženskoga poduzetništva u kojem je Visoka škola bila partner s Hrvatskom gospodarskom komorom (koordinator)
 • od 2012. Visoka škola Nikola Šubić Zrinski partner je na trogodišnjem projektu Ljetna akademija virtualnog poduzetništva (Summer Academy on Virtual Entrepreneurship), u okviru Erasmus cjeloživotnog obrazovanja – Intenzivni programi (Lifelong Learning Programme Erasmus – Intensive Programmes). Nositelj i supervizor projekta je Helena Chodkowska, University of Management and Law in Warsaw (Wyzsza Szkola Zarzadzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej), a druge partner škole su: Universita degli Studi di Enna Kore (Italija), Instituto Superior da Maia (Portugal), Altalanos Vallalkozasi Foiskola (Mađarska) i Wyzsza Szkola Cla i Logistyki (Poljska)
 • u prosincu 2012. pokrenuta Mreža studentskih poduzetničkih inkubatora javnim-privatnim partnerstvom s Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, usmjerena razvoju poduzetništva na visokoškolskim institucijama u Hrvatskoj, za osnivanje i podršku stvarnim studentskim poduzećima (uključeno 40 visokoškolskih institucija)
 • u provedbi je projekt za jačanje strukovnog obrazovanja u sjeveroistočnoj Crnoj Gori (projekt MNE/011), koji provodi Ministarstvo obrazovanja i sporta Crne Gore u suradnji s Vladom Crne Gore i Vladom Luksemburga, u sklopu kojeg stručnjaci Visoke škole održavaju radionice obrazovanja za poduzetništvo za nastavnike, ravnatelje strukovnih škola i mentore (rujan – prosinac 2012.)
 • u provedbi je projekt Balkan Women Network for Professional Qualification and Training in the field of Business and Economic science (siječanj 2012. – prosinac 2014.) u sklopu LLP Gruntvig programa, na kojem je Visoka škola partner zajedno s partnerskim organizacijama iz Grčke, Turske, Rumunjske, Hrvatske, Makedonije, Srbije, Albanije i Bugarske
 • predan zahtjev za akreditaciju Studijskog programa specijalističkog diplomskog stručnog studija Management malih i srednjih poduzeća.

2011.

 • podnesen zahtjev za izdavanje dopusnice za pet studijskih programa: Stručni studij „Upravljanje malim i srednjim proizvodnim poduzećima”, Stručni studij „Menadžment poslovanja u vanjskoj trgovini”, Stručni studij „Korporativna sigurnost”, Specijalistički diplomski stručni studij „Menadžment poduzetništva” i Specijalistički diplomski stručni studij „Menadžment korporativne sigurnosti”
 • osnovano treće studentsko poduzeće Ruki zrin d. o. o.
 • promjena osobe zakonskog zastupnika/dekana; razrješenje prof. dr. sc. Borisa Pirjevca (15. 10. 2008. – 8. 5. 2011.) te imenovanje za dekana mr. sc. Zdravka Tkaleca (od 9. 5. 2011.)
 • Inovacijsko razvojni centar Zrinski osnovan je 2011. godine kao dio Visoke škole za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinski, a temelj su mu istraživačka i razvojna djelatnost. Usmjeren je na planiranje, izradu, provođenje, nadzor i evaluaciju projekata, kao podršku svim ustanovama Obrazovne grupe Zrinski. Jedna od zadaća mu je i potpora implementaciji poslovnih simulacija u obrazovne institucije i poslovne subjekte te trening i konzalting za projektni management
 • 2011. god. Visoka škola organizira Međunarodnu konferenciju o učenju za poduzetništvo (ICEL http://www.icelconf.eu/). Prva konferencija održana je u Zagrebu u Ministarstvu poduzetništva i obrta, a druga u Novom Sadu (Srbija) u suradnji s Tehnološkim fakultetom i Fakultetom za ekonomiju i inženjerski menadžment iz Novog Sada. Treća će konferencija ponovno biti održana u Zagrebu. U sklopu konferencije održano je studentsko natjecanje u poslovnim simulacijama Piece of Cake
 • od 2011. u Visokoj se školi u nastavi implementiraju poslovne simulacije, inovativni finski softver, za razvoj poduzetničkih kompetencija studenata, u sklopu kojeg studenti vode svoja virtualna poduzeća. Za Cesim simulacije naša je ustanova ekskluzivni distributer na području Republike Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Makedonije, Kosova (prema UNSCR 1244/99) i Albanije. Osim implementacije poslovnih simulacija u obrazovni sektor u regiji, organiziramo i treninge ljudskih potencijala korporativnog sektora.

2010.

 • izdana trajna dopusnica za rad
 • izdan Erasmus University Charter – za mobilnost studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja do akad. god. 2013./2014.
 • osnovano drugo studentsko poduzeće Čarobni put d. o. o.
 • postala jedna od osnivača i članica Obrazovne grupe Zrinski, zajednice ustanova
 • registrirana Sportska udruga studenata Visoke škole Nikola Šubić Zrinski
 • implementiran informatički sustav podrške nastavnom procesu „Z-student”
 • pokrenuto održavanje redovitih tribina pod nazivom „Zrinski – četvrtkom”
 • odobren je projekt pod nazivom: „Supporting Entrepreneurship by engaging Ambassadors to inspire Croatian women to become entrepreneurs” koji izvodimo s partnerima: Tehnološkim parkom Varaždin i Tehnologijskim-razvojnim centrom u Osijeku d. o. o., voditelj projekta je Hrvatska gospodarska komora
 • Visoka škola provodi Erasmus program od akademske godine 2010./2011., pri čemu je studentima omogućena stručna praksa i studij u inozemstvu, a profesorima održavanje nastave odnosno stručna usavršavanja
 • 2010. god. stručnjaci Visoke škole sudjelovali su u izradi nacionalne Strategije učenja za poduzetništvo 2010. – 2014., koju je usvojila Vlada RH.

2009.

 • izdan Erasmus University Charter do akad. god. 2010./2011.
 • udovoljila zahtjevima međunarodne norme ISO 9001:2008
 • sudjeluje u izradi Strategije učenja za poduzetništvo „Poduzetna Hrvatska“
 • provodi projekt Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva pod nazivom „Dječji tjedan poduzetništva“– senzibilizacija učenja za poduzetništvo u dječjim vrtićima i osnovnim školama
 • potpisan Sporazum o obrazovnoj, znanstvenoj, stručnoj i tehničkoj suradnji s Tehnološkim fakultetom iz Novog Sada, Republika Srbija
 • osnovan Studentski zbor
 • osnovan Akademski stolnoteniski klub.

2008.

 • izdana dopusnica za rad stručnog studija „Ekonomija poduzetništva”
 • osnovan studentski poduzetnički inkubator
 • osnovano prvo studentsko poduzeće Čarobni korak d. o. o.