Procjena znanja

Metode procjena znanja u online okruženju Europske poslovne škole Zagreb bit će usklađeni s ishodima učenja i prema planu procjene znanja i kriterijima definiranim u ocjenjivačkoj shemi predmeta. U tu svrhu koristit će kontinuirana procjena znanja po metodi Tutor-marked assignments (TMAs) i Computer-marked assignments (CMAs) te ispitna komponenta na kraju modula (u Europskoj poslovnoj školi Zagreb ili organiziranom ispitnom centru izvan Republike Hrvatske uz potvrdu identiteta studenta ili videokonferencijom uz potvrdu identiteta studenta).

Ovisno o specifičnosti predmeta, procjena znanja može uključiti više elemenata:

Orijentacija

Ova aktivnost pomaže studentu upoznavanje sa svim komponentama predmeta, infrastrukturnim i tehničkim uvjetima te razmjenu informacija s nastavnikom/mentorom i grupom studenata na istom predmetu. Težinski udio ocjene iz ove aktivnosti treba biti  3 – 5 bodova od ukupno 100 bodova.

Aktivnosti/zadaci

Aktivnosti su distribuirane po tjednim modulima. Dizajnirane su sukladno sadržajnom okviru i uključuju diskusije, interakciju sa sadržajem, drugim studentima ili nastavnikom. Za evaluaciju kvalitete pojedine aktivnosti koristit će se ocjenjivačka shema predmeta i dodijeliti ocjena u bodovima za pojedinu aktivnost. Povratna informacija nastavnika/mentora sadržat će komentare:

(a) izvrsno

(b) područja za poboljšanje

(c) potrebna dorada.

Sukladno ocjenjivačkoj shemi, nedovoljno kvalitetna obrada teme vraća se na doradu.

Tjedni kvizovi

Svrha tjednih kvizova je osiguranje da je student pročitao i razumije sadržajne teme za predmetni tjedan. Tjedni kvizovi imali bi rok do sredine predmetnog tjedna kako bi se glavna aktivnost odradila do kraja tjedna.

Zadaci

Ovi zadaci mogu biti obrada studije slučaja ili analiza stručnog/znanstvenog članka ili vježbe iz osnovne literature. Navedeni zadaci pomažu studentu razvoj kritičkog razmišljanja u svezi s temom te utjecaj teme na pojedinca, profesiju ili društvo. Za evaluaciju kvalitete ovih zadataka koristit će se ocjenjivačka shema predmeta i dodijeliti ocjena u bodovima za pojedini zadatak.

Testovi

Testovi će biti u formi višestrukog izbora i točno/netočno. Na takav način student demonstrira poznavanje terminologije i koncepata određenog predmeta. Testovi će biti ponuđeni online i bit će dostupni 24 sata na unaprijed definirani dan. Predviđeno je jednokratno rješavanje testa, zaštićeno lozinkom uz ograničeno vrijeme pisanja. Svaki student dobit će nasumičnu selekciju pitanja iz kataloga pitanja podjednake težine. Kada krene pisanje testa, potrebno ga je završiti u predviđenom vremenskom roku. Proces pisanja testa ne može se zaustaviti pa nastaviti kasnije.

e-Portfelj

e-Portfelj sadrži najbolje studentove radove (rasprave, zadatke, studije slučaja) s kojima dokazuje ostvarenje ciljeva pojedinih aktivnosti.