SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ - PROJEKTNI MENADŽMENT

ONLINE UPISNI ZAHTJEV MOŽETE IZVRŠITI U ČETIRI JEDNOSTAVNA KORAKA:

 1. Prijavite se na ZStudent, ispunite tražene podatke te nam dostavite tražene dokumente.
 2. Nakon provjere podataka uplatite troškove razredbenog postupka te pošaljite potvrdu.
 3. Kontaktirat ćemo vas za pisanje eseja i motivacijski intervju.
 4. Nakon što prođete razredbeni postupak spremni ste za STUDIRANJE.

Popis kolegija i nastavni plan i program stručnog studija možete preuzeti u PDF formatu u desnom izborniku pod “Dokumetni”.

Predavanja se odvija u poslijepodnevnim satima (s početkom od 17:00 sati) dva radna dana u tjednu.

 • Ekonomija I
 • Ekonomika poduzeća
 • Poduzetništvo

Kandidati su dužni navedene ispite položiti do kraja tekuće akademske godine te snose troškove polaganja 350,00 kuna po ispitu.

Potrebna dokumentacija je ista kao i u gore navedenom članku: DOKUMENTI ZA PRIJAVU.
Uvjeti za prijelaz:

 • Prijelaz na 1. godinu studija ostvaruje student koji ima izvršen upis na drugom visokom učilištu.
 • Prijelaz na 2. godinu studija ostvaruje student koji je upisan na 2. godinu studija na matičnom visokom učilištu s kojeg prelazi ili stečenih 30 ECTS bodova na matičnom visokom učilištu s kojeg prelazi.

Studenti koji prelaze s nesrodnih specijalističkih studija na specijalistički diplomski stručni studij Management malih i srednjih poduzeća moraju podnijeti molbu za upis, pri čemu se utvrđuje obveza polaganja razlikovnih ispita koji, ovisno o prethodno odslušanim i položenim kolegijima, obvezno moraju uključivati sljedeće:

 • Ekonomija I
 • Ekonomika poduzeća
 • Poduzetništvo.

Razlikovne ispite za upis određuje Povjerenstvo za prijelaz posebnom Odlukom.
Studenti su dužni razlikovne ispite položiti do kraja tekuće akademske godine te snose troškove polaganja 350,00 kuna po ispitu.

Strani državljani i kandidati koji su se obrazovali u inozemstvu obvezni su predati i odgovarajući zahtjev za akademsko priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije i razdoblja studiranja s pripadajućom dokumentacijom, sukladno Pravilniku o akademskom priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studiranja.