Syllabusi

Syllabusi predmeta online studija sadrže glavne informacije o nastavnom predmetu i predstavljaju jedan od medija za komunikaciju između nastavnika/asistenta i studenta.

 

Okvirni sadržaj syllabusa sastoji se od relevantnih informacija za nastavni predmet i sadrži sljedeće elemente:

  • opće informacije (naziv studija, godina i semestar, naziv predmeta, šifra predmeta, nositelj predmeta, uvjeti za upis, način izvođenja nastave, ECTS bodovi, praćenje rada studenta, opterećenje studenta i praćenje kvalitete studenta)
  • o predmetu (opis predmeta, broj zadataka/aktivnosti, očekivani ishodi učenja, osnovna literatura, dopunska literatura)
  • ostale informacije (struktura predmeta i online participacija na nastavi, kriteriji ocjenjivanja i opterećenje studenata, ljestvica ocjenjivanja, ocjenjivačka shema predmeta, dostava zadataka/aktivnosti, povratne informacije nastavnika, akademski integritet, potrebni tehnički uvjeti, kontakt podaci nastavnika)
  • sadržajni okvir predmeta s precizno definiranim aktivnostima.