ONLINE UPISNI ZAHTJEV


  • Stručni studij Ekonomija poduzetništva
  • Specijalistički studij Management malih i srednjih poduzeća
  • Specijalistički studij Projektni menadžement

Stručni preddiplomski studij Ekonomija poduzetništva

Stručni preddiplomski studij „Ekonomija poduzetništva“ namijenjena je onima koji se tijekom svog visokoobrazovnog školovanja žele pripremiti za svijet poduzetništva, ali i za one koji žele učiti praktična znanja od priznatih znanstvenika i menadžera iz poslovnog svijeta. Polaznici ovog studijskog programa na konkretnim primjerima usvojit će potrebna znanja te razviti poduzetničke kompetencije za što brže i sigurnije uključivanje na pravo tržišno okruženje.

Specijalistički diplomski stručni studij Projektni management

Trendovi na tržištu potaknuti globalizacijom i razvojem tehnologije svakodnevno mijenjaju naše poslovne sustave. Odgovor na sve izazove i konstantne promijene na tržištu je promišljeno projektno djelovanje. Polaznici specijalističkog studija „Projektni menadžment“ stječu znanja o projektnom menadžmentu, ali i razumijevanje o načinu na koji projektni pristup direktno utječe na produktivnost i profitabilnost organizacije.

Specijalistički diplomski stručni studij Management malih i srednjih poduzeća

Obrazovanje je razvojni čimbenik za svakog pojedinca, ali i za društvo u cjelini. Poduzetništvo nije iznimka. Znanja i vještine koju polaznici specijalističkog diplomskog studija „Menadžment malih i srednjih poduzeća“ usvajaju doprinose stvaranju zdrave i konkurentne poduzetničke klime. Osobne i poslovne kompetencije koje ovaj smjer nudi svim studentima omogućavaju samostalno i suvereno vladanje tržištem malih i srednjih poduzeća nakon završetka studija.

Zašto Europska poslovna škola Zagreb?

  • već 10 godina suvremenim i inovativnim pristupom obrazuje i osposobljava studente za praktičnu primjenu stručnih znanja, vještina i poslovnih tehnika
  • svi studenti su ukljčeni u sustav informatičke podrške nastavnom procesu ZStudent
  • nastavnici su priznati znanstvenici, stručnjaci i menadžeri iz prakse
  • programi su usklađeni s Bolonjskom deklaracijom te imaju dopusnicu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta
  • uz redovni i studij uz rad (izvanredni studij) pruža mogućnost studiranja online

 Europska poslovna škola Zagreb podupire upis kandidata koji pripadaju ranjivim i podzastupljenim skupinama, poput studenata s invaliditetom. Posjeduje infrastrukturna rješenja koja studentima s invaliditetom olakšavaju boravak u prostorijama Visokog učilišta te ispunjavaju njihove individualne potrebe. Jednako tako, pružanje potpore studentima s invaliditetom s ciljem njihove prilagodbe u akademskoj zajednici, očituje se u prilagodbi nastavnog procesa i polaganja ispita.

Više ne moraš napuštati svoje radno mjesto niti se seliti u Zagreb radi studiranja! Po uzoru na prestižne fakultete(Harvard, Princeton, Berkley, Yale i sl.) Europska poslovna škola Zagreb i ONLINE studij!

Informacije o upisima na pojedine studije:

pencil-918449_1920

Pošalji nam poruku/upit