Program o upravljanju okolišem i gospodarenje otpadom

Ovim se programom podiže nivo znanja, sposobnosti i vještina menadžmenta komunalnih i vodnih usluga u Republici Hrvatskoj. To dovodi do veće učinkovitosti ovih poduzeća, naročito u upravljanju kapitalnim resursima i troškovima, višeg stupnja zadovoljstva korisnika njihovim uslugama te boljih korištenja raspoloživih prirodnih resursa i očuvanja okoliša.

Polaznici programa steći će potrebna znanja, sposobnosti i vještine za kvalitetnije donošenje strateški poslovnih odluka. Program je podijeljen po modulima, a polaznik može upisati jedan ili više modula.

Ukupno trajanje programa: 80 sati

  1. Modul Legislativa u zaštiti okoliša u EU-u i RH-u – 20 sati
  2. Modul Integralno upravljanje okolišem – 30 sati
  3. Modul Gospodarenje otpadom – 30 sati