Vizija, misija, vrijednosti

Vizija

Što želimo biti (postati)?

Postati međunarodno prepoznata visokoobrazovna institucija za obrazovanje i znanstveno stručna istraživanja iz područja poduzetništva i upravljanja.

Misija

Tko smo mi?

Suvremenim obrazovnim i istraživačkim pristupom omogućiti studentima vrhunsko poduzetničko obrazovanje za unapređenje gospodarstva, održivog razvoja i društva u cjelini

Vrijednosti

što nas inspirira i vodi?