Vizija, misija, vrijednosti

Vizija

Što želimo biti (postati)?

Postati međunarodno prepoznata visokoobrazovna institucija za obrazovanje i znanstveno stručna istraživanja iz područja poduzetništva i upravljanja.

Misija

Tko smo mi?

Suvremenim obrazovnim i istraživačkim pristupom omogućiti studentima vrhunsko poduzetničko obrazovanje za unapređenje gospodarstva, održivog razvoja i društva u cjelini

Vrijednosti

što nas inspirira i vodi?

POŠTENJE / POŠTOVANJE / UVAŽAVANJE
Usmjerava nas na zlatno pravilo koje kaže: „Sve, dakle, što želite da ljudi čine Vama, tako činite i Vi njima“ (Matej7:12). To znači razumijevanje i poštivanje svake osobe i njenog doprinosa akademskoj, poslovnoj i društvenoj zajednici.
1
POŠTENJE / POŠTOVANJE / UVAŽAVANJE
INTEGRITET (OSOBNI I INSTITUCIJSKI)
Daje nam mogućnost da svojim akcijama i interakciji s drugima budemo iskreni i etični u nastavi, istraživanju, javnom angažmanu i uslugama, stvarajući kulturu povjerenja u svim aktivnostima i odlučivanju.
2
INTEGRITET (OSOBNI I INSTITUCIJSKI)
INOVATIVNOST
Posvećenost razvoju inovativnih studijskih programa, sustava učenja i poučavanja, te podržavanje kreativnosti, razvoja i provedbe ideja za rast i pozitivne promjene.
3
INOVATIVNOST
FOKUS NA STUDENTE
Poticanje profesionalnog i osobnog razvoja svih studenata i nastavnika promovirajući cjeloživotno učenje i razvoj kompetencija za upravljanje malim i srednjim poduzećima.
4
FOKUS NA STUDENTE
PARTNERSTVO
povezivanje/umrežavanje nastavnog i nenastavnog osoblja te studenata s prioritetima i interesima akademske, poslovne i društvene zajednice.
5
PARTNERSTVO