Nastavni program osposobljavanja za poslove asistenta/ice na EU u projektima