Erasmus+: Mobilnost osoblja

Putem Erasmus+ programa Europska poslovna škola Zagreb omogućava mobilnost svom nastavnom i nenastvanom osoblju

Djelatnici Europske poslovne škole Zagreb imaju dvije mogućnosti ostvarenja mobilnosti:

  1. mobilnost zaposlenika u svrhu podučavanja (STA)
  2. mobilnost zaposlenika u svrhu osposobljavanja (STT)

Prvom se aktivnošću omogućuje nastavnom osoblju Europske poslovne škole Zagreb da poučava u partnerskoj inozemnoj ustanovi visokog obrazovanja. Mobilnost se nastavnog osoblja može odvijati u bilo kojem području studija/akademskoj disciplini. Drugom se aktivnošću podržava stručno usavršavanje nastavnog i nenastavnog osoblja Europske poslovne škole Zagreb.

Uvjeti prijave

Nastavno i nenastavno osoblje, koje želi sudjelovati u programu Erasmus+ mobilnosti, mora biti zaposleno na Europskoj poslovnoj školi Zagreb (ugovor o radu ili ugovor o djelu).

Trajanje mobilnosti

Za nastavno i nenastavno osoblje koje odlazi na Erasmus osposobljavanje ili podučavanje, dužina boravka iznosi najmanje 2 dana, a najviše 2 mjeseca. Nastavnici koji odlaze u inozemnu ustanovu podučavati, moraju održati najmanje 8 sati nastave tjedno.