Kontakt

EUROPSKA POSLOVNA ŠKOLA ZAGREB

Tel: +385 1 4002 269
Fax: +385 1 4002 302
E-mail: info@ebus.hr
Adresa: Selska cesta 119, 10 110 Zagreb

IBAN: HR6823600001102127114

Matični broj: 2445492
OIB: 19740832748

Studentska referada

Patricija Petreković
Stručna suradnica u referadi
Tel: +385 1 40 04 269
E-mail: patricija.petrekovic@ebus.hr

Radno vrijeme:

Pon i Sri: 9:00 do 18:00
Uto i Čet: 9:00 do 17:00

PODRUČNI URED U ŽUPANJI

Rudi Štekl

J.J. Strossmayera 1, Grad Županja
091 44 00 184
slavonija@ebus.hr

Radno vrijeme:

Pon – Pet: 8:00 do 15:00

ISPITNO KONZULTATIVNI CENTAR (IKC) ŽUPANJA

Rudi Štekl

J.J. Strossmayera 1, Grad Županja
091 44 00 184
slavonija@ebus.hr

Radno vrijeme:

Pon – Pet: 8:00 do 15:00

Dekan

dr. sc. Ivica Katavić, prof. v. š.
dekan
E-mail: ivica.katavic@ebus.hr
Tel: +385 1 40 02 301

Primanje studenata:

Za sve studente: utorak 16:00 – 17:00

Prodekan za nastavu

Danijel Knežević, mag. oec.
Prodekan za nastavu
E-mail: danijel.knezevic@ebus.hr
Tel: +385 1 40 02 303

Primanje studenata:

Za sve studente: utorak 16:00 – 17:00

Voditelj stručnog studija ekonomija poduzetništva

Maja Has, mag. oec.
Voditelj stručnog studija ekonomija poduzetništva
E-mail: maja.has@ebus.hr
Tel: +385 1 40 02 303

Primanje studenata:

Po dogovoru

Voditelj razvoja i međunarodne suradnje

Dr. sc. Lucijano Jakšić
Voditelj razvoja i međunarodne suradnje
E-mail: lucijano.jaksic@ebus.hr
Tel: +385 1 40 02 303

Primanje studenata:

Po dogovoru

Tajništvo

Gordana Kocijan, dipl. iur.
Voditelj pravne službe
E-mail: gordana.kocijan@ebus.hr
Tel: +385 1 30 10 621

Uredovno radno vrijeme:

Pon – Pet: 9:00 – 17:00

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Gordana Kocijan, dipl. iur.
Voditelj pravne službe
E-mail: gordana.kocijan@ebus.hr
Tel: +385 1 30 10 621

Uredovno radno vrijeme:

Pon – Pet: 9:00 – 17:00

PRODAJA I MARKETING

Filip Grgac
koordinator marketinga i prodaje
E-mail: filip.grgac@ebus.hr
Tel: +385 1 36 47 098

Uredovno radno vrijeme:

Pon – Pet: 9:00 – 17:00

Voditelj IT odjela - HelpDesk

Kristijan Marenščak
Voditelj IT odjela
E-mail: kristijan.marenscak@ebus.hr
Tel: +385 1 30 10 623

Uredovno radno vrijeme:

Pon – Pet: 9:00 – 16:00

BIZ – poduzetnički inkubator

Maja Has, mag. oec.
Tel: +385 1 4002 303
E-mail: maja.has@ebus.hr