SAMOSTALNI MENADŽER PODUZETNIŠTVA

Specijalističko usavršavanje iz poduzetništva u području dentalne medicine zajednički organiziraju Visoka škola za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinski iz Zagreba i komora dentalne medicine.

Okvirni sadržaj programa:
Nastavni plan i program stručnog osposobljavanja za Samostalnog menadžera poduzetništva dentalne medicine sadrži devet nastavnih cjelina:

 1. Poduzetništvo ordinacije dentalne medicine
 2. Upravljanje poslovnim procesima ordinacije dentalne medicine
 3. Pravno okruženje poslovanja ordinacije dentalne medicine
 4. Financijsko poslovanje ordinacije dentalne medicine
 5. Analiza poslovanja
 6. Ljudski resursi ordinacije dentalne medicine
 7. Marketing ordinacije dentalne medicine
 8. Umrežavanje i plasman usluga na EU tržište ordinacije dentalne medicine
 9. Poslovni plan ordinacije dentalne medicine.

Mentorskim pristupom i interakcijom polaznika i nastavnika, kao i obradom specifičnih sadržaja, zadataka i drugih aktivnosti, očekivano opterećenje polaznika po svakom modulu bit će 28 sati. Životopise nastavnika možete pronaći pod Dokumentima.

Nastava se održava ONLINE što omogućava potrebnu fleksibilnost i dostupnost obrazovnim sadržajima u vremenu koje svakom pojedinom polazniku najviše odgovara uvažavajući pri tome njegove redovne radne i obiteljske obveze.

Po završetku svake nastavne cjeline svaki pojedini polaznik izrađuje odgovarajući zadatak iz predmetnog sadržaja i to na vlastitom primjeru poslovanja svoje ordinacije dentalne medicine, čime se postiže istovremeno osposobljavanje i rješavanje konkretnog područja svakodnevnog rada ordinacije.

Nakon uspješno završenog programa polaznici dobivaju odgovarajuće uvjerenje da su uspješno završili program za Samostalnog menadžera poduzetništva dentalne medicine i isto se upisuje u e-radnu knjižicu.

Budući da u okviru Visoke škole Nikola šubić Zrinski djeluje i poduzetnički inkubator kao stručna i logistička potpora praktičnom osposobljavanju polaznika, svaki polaznik programa stručnog osposobljavanja za samostalnog menadžera poduzetništva u području dentalne medicine imat će u tijeku edukacije kao i nakon završetka ovog programa odgovarajuću stručnu mentorsku potporu u bilo kojem trenutku kako bi na najbrži, najracionalniji i najučinkovitiji način mogao pristupiti rješavanju svakog pitanja i problema iz djelokruga svojeg poslovanja.

 

Cijena i uvjeti za polaznike jednogodišnjeg online programa stručnog osposobljavanja

 • Redovna cijena programa je 19.800,00 kuna.
 • Posebna cijena s popustom od 30 % za organizirane polaznike, članove HKDM-a i jednokratno plaćanje iznosi 13.860,00 kuna.

Za prijave i uplate do početka nastave umanjuje se vaša porezna osnovica jer se uplate za ovu edukaciju priznaju u troškove poslovanja.

Budući da je program verificiralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, ne podliježe plaćanju PDV-a. Plaćanje može izvršiti pravna osoba koja upućuje polaznika na stručno osposobljavanje ili fizička osoba, ako ista želi završiti program za vlastite potrebe.