• Europska poslovna škola Zagreb
 • 0800 442 442
 • info@ebus.hr

Podrška nastavnicima

S obzirom na specifičnost izvođenja online programa, Europska poslovna škola Zagreb posebnu pozornost pridaje organizacijskoj, administrativnoj i tehničkoj podršci nastavnicima i studentima. U sadržajni okvir podrške nastavnicima uključene su:

Organizacijska podrška

 • Europska poslovna škola Zagreb sustavno provodi edukaciju svih svojih dionika (nastavno osoblje, administrativno osoblje, studenti) uključenih u studijski program.
 • Osigurana je podrška nastavnicima u pripremi i izvođenju online kolegija.

Administrativna podrška

 • Reguliran je status nastavnika angažiranih u online nastavi i postoji procedura za evidenciju njihovog vremena uloženog u online poučavanje.
 • Nastavnicima je osiguran pristup podacima o studentima koji su potrebni za izvođenje pojedinog kolegija.
 • Osigurana je online dostupnost ocjena i drugih podataka o uspjehu studenata.
 • Osigurano je arhiviranje podataka o rezultatima svih zadataka, ispita i drugih aktivnosti u koje su studenti uključeni, neovisno o virtualnom okruženju u kojem se online nastava izvodi, u trajanju i prema propisima koji vrijede i za klasično izvođene studijske programe.

Tehnička podrška

 • Osigurana je pomoć u korištenju servisa predviđenih programom tijekom radnog vremena Europske poslovne škole Zagreb.
 • Nastavnicima je osigurana tehnička pomoć u pripremi materijala.
 • Osigurano je redovito spremanje i ažuriranje sigurnosnih kopija svih materijala i podataka iz virtualnog okruženja u kojem se izvodi online nastava, čak i u slučaju kad je potrebno tražiti dodatna tehnička rješenja za sigurnosne kopije ocjena i drugih podataka o rezultatima studenata.