NATJEČAJ za izbor u nastavno zvanje u području društvenih znanosti

Na temelju članka 101. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15) i članka 43, 44. i 45. Statuta Visoke škole za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinski te na temelju odluke donesene na 45. sjednici Stručnog vijeća, Visoka škola za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinski raspisuje

 

NATJEČAJ

 

za izbor u nastavno zvanje u području društvenih znanosti,

 

– dva izvršitelja u nastavno zvanje predavača u području društvenih znanosti, polje ekonomija

 

Uvjeti za izbor u nastavna zvanja utvrđeni su kriterijima Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i odluci o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova (NN br. 82/08).

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu pristupnici trebaju priložiti, u pisanom i elektroničkom obliku i sljedeću dokumentaciju:

– životopis s iscrpnim podacima o nastavnom i stručnom radu;

– popis radova i presliku radova relevantnih za izbor;

– presliku diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi i stečenom akademskom stupnju;

– presliku domovnice;

– odluku o prethodnom izboru u zvanje, ako ih posjeduje;

– presliku radne knjižice (elektronički zapis);

– potvrda o radnom iskustvu pristupnika (norma sati);

– te ostalu potrebnu dokumentaciju propisanu Odlukom o uvjetima za ocjenu nastave i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (NN br. 20/2012)

 

Prijave s priloženom dokumentacijom (u pisanom i elektroničkom obliku na CD-u u PDF formatu) dostaviti s naznakom »Za natječaj« na adresu: Visoka škola za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinski, Selska cesta 119, Zagreb.

 

Nepravovremene prijave i prijave bez dokaza o ispunjavanju uvjeta neće se razmatrati.

 

Natječaj je otvoren 30 dana od objave u Narodnim novinama.

 

Visoka škola za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje

Nikola Šubić Zrinski, Zagreb

Dekan dr.sc. Ivica Katavić prof.v.š.