Poduzetnički inkubator

BIZ - studentski poduzetnički inkubator

Najrazvijenije zemlje svijeta, kao i Europska unija, prepoznale su važnost podupiranja poduzetništva, razvoja poduzetničke klime i formiranja okvira koji podupire učenje za poduzetništvo.

Poduzetnička inkubacija posebno je važna za stvaranje mladih studentskih poduzeća i pružanje podrške u njihovoj najosjetljivijoj fazi – u ranim začecima razvoja. Studentski poduzetnički inkubator idealno je mjesto za studente koji su usmjereni na inovaciju, imaju dobru poslovnu ideju i žele započeti s vlastitim poslom.

Stručnjaci Europske poslovne škole Zagreb kao članovi Radne skupine za razvoj Nacionalne strategije učenja za poduzetništvo 2010. – 2014. temeljem višegodišnjeg iskustva u edukaciji za poduzetništvo, prvi u Hrvatskoj i jedni od rijetkih u Europi, pokrenuli su projekt studentskih poduzetničkih inkubatora sa stvarnim studentskim poduzećima, čime su otvorili put sličnim projektima i za druge institucije. Stvarna se studentska poduzeća nameću kao jedno od mogućih načina rješavanja gospodarske krize i ogromnog problema velike nezaposlenosti mladih ljudi.

Iz te ideje nastala je Mreža studentskih poduzetničkih inkubatora čiju je potporu za nastanak i rad pružilo i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS) te Ministarstvo poduzetništva i obrta (MINPO) u čijim je prostorima 2012. godine održana konferencija kada su potpisane prve Izjave o pristupanju MSPI-u. 2016. godine Visoka škola osniva BIZ – poduzetnički inkubator (Business Incubator Zrinski) koji nastavlja uspješan rad Studentskog poduzetničkog inkubatora te je upisan u Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture pri Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Misija BIZ-a je podupirati razvoj malog i srednjeg poduzetništva uz osiguravanje poslovnog prostora i pružanje poslovnih i drugih usluga u najkritičnijim fazama razvoja poduzetničkih ideja i na taj način sudjelovati u gospodarskom razvoju područja i smanjenju nezaposlenosti u regiji.

• omogućiti svakom studentu razvoj vlastitih kreativnih potencijala

• implementirati poslovne ideje u okviru rada studentskog poduzeća

• promovirati lokalno poduzetništvo

• povećati broj tvrtki koje opstaju na tržištu

• smanjiti vjerojatnost propasti start-up tvrtki i potaknuti njihov razvoj

• poticati inovativnost i razvoj novih tehnologija

• s dobavljačima i partnerima uspostaviti obostrano korisne odnose u stabilnoj i dugoročnoj suradnji

• povećati zadovoljstvo svih koji imaju interes u uspješnom poslovanju inkubatora.

• pružanje savjetodavne i organizacijske pomoći

• poduzetnička i tehnološka edukacija

• prijenos znanja i tehnologije

• usluge poslovnog planiranja i razvoja

• istraživanje tržišta i promocija

• razvoj poslovnih vještina

• povezivanje studentskih poduzeća s partner poduzećima iz realnog sektora

• pomoć mentorskim pristupom svakom studentskom poduzeću u njegovom poslovanju.

BIZ – poduzetnički inkubator organiziran je u prostorijama Europske poslovne škole Zagreb, na adresi Selska cesta 119 u Zagrebu, gdje studenti – poduzetnici imaju osigurane prostorije, svu informatičku opremu te pomoć profesora mentora.

Voditelj BIZ – studentskog poduzetničkog inkubatora:

Ivan Tafra, mag. oec.

E-mail adresa: ivan.tafra@zrinski.org