Naši su profesori sudjelovali na Balanced Scorecard Boot Camp-u u Alexandriji

U razdoblju od 9. – 24. kolovoza 2019. godine održan je Balanced Scorecard Boot Camp u Alexandriji, Virginia u organizaciji Balanced Scorecard Institute i Sveučilišta George Washington, Washington D.C. Profesori Visoke škole Nikola Šubić Zrinski dr.sc. Ivica Katavić (dekan) i dr.sc. Vladimir Grebenar bili su dio multinacionalnog polazničkog tima i uspješno savladali program Integriranog strateškog planiranja i sustava mjerenja performansi te su dobili dvije razine certifikata: Balanced Scorecard Master Professional (BSMP) i Balanced Scorecard Professional (BSP).

Metodologija Balanced Scorecard sastoji se od devet koraka i idealan je za osobe zadužene za izgradnju, implementaciju, upravljanje i održavanje uravnoteženih sustava planiranja i upravljanja. Program uključuje dubinsku studiju strateškog razmišljanja, strateško planiranje, procjenu vanjskog i unutarnjeg okruženja organizacije, mapiranje strategije, mjerenje performansi i postavljanje ciljeva, strateške inicijative, automatizaciju, kaskadno i strateško upravljanje.