Nova generacija voditelja projekata financiranih iz EU fondova kreće s predavanjima!

U četvrtak, 4. veljače 2016. započela su predavanja za voditelje projekata financiranih iz EU fondova. Polaznici će učiti strukturu dostupnih EU fondova te osnovna pravila i procedure za prijavljivanje projekata. Kako uspješno napisati projekt, razraditi ideju u aktivnosti, analizirati ciljeve i dionike u projektu, izraditi logičku matricu i kvalitetno pripremiti budžet teme su koje će prolaziti u sljedeća tri mjeseca, a po završetku će dobiti uvjerenje o završenoj edukaciji koje se upisuje u e-radnu knjižicu.

Također, polaznici će naučiti kako provesti projekt, upravljati proračunom, ljudskim resursima, vremenom i promjenama u projektu te pratiti napredak projekta s naglaskom na praćenje potrošnje budžeta i financijske aspekte kako bi sebi osigurali maksimalni iznos ugovorenog financiranja.

Ključni je dio programa proces kreiranja vlastitog projekta u kojem će primijeniti stečena znanja i vještine na odabranom primjeru.

Predavači, stručnjaci s iskustvom koji su projekte pisali, nadgledali i provodili ih, polaznicima omogućuju praktičan trening i razvoj vještina za projektni menadžment, potrebnih za vođenje i administriranje, čak i velikih, kompleksnih projekata.