Posjet partnerima u Celju

U sklopu projekta osnivanja Karijernog centra na FKPV-u u Celju voditeljica projekata na Visokoj školi Nikola Šubić Zrinski Marina Nikolić održala je predavanje o radu studentskih poduzeća. Predstavljanjem kolegija Integralno upravljanje poduzećem i prikazivanjem rada studenata unutar Studentskog poduzetničkog inkubatora, pokušala je dati odgovore na pitanja kako studentima omogućiti praktičan rad tijekom studija, potaknuti ih na samozapošljavanje i kako im omogućiti pristup tržištu već tijekom studija.

Suradnja se s partnerima iz Celja i dalje nastavlja, a naša Visoka škola vrijedan je partner s primjerima dobre prakse i na ovom nacionalnom projektu financiranom iz EU fonda.