Visoka škola za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinski postala je Europska poslovna škola Zagreb

PREDMET: Visoka škola za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinski postala je Europska poslovna škola Zagreb

Poštovani,

Visoka škola za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinski 04. studenog 2019. u cijelosti preuzela je visoko učilište Europska poslovna škola Zagreb, kao strateški korak u jačanje međunarodnog ugleda u području visokog obrazovanja za poduzetništvo. Nakon preuzimanja, Visoka škola Nikola Šubić Zrinski podnijela je zahtjev za promjenom imena Trgovačkom sudu u Zagrebu, koje je isti odobrio 12. studenog 2019. godine te je tako Visoka škola Nikola Šubić Zrinski promijenila ime u Europska poslovna škola Zagreb. Svi ostali podaci nisu se mijenjali.

Ovakvom strateškom odlukom, Europska poslovna škola Zagreb zadržava sve dosadašnje komparativne vrijednosti nekadašnje Visoke škole Nikola Šubić Zrinski, ali donosi i nove perspektive, stvarajući na taj način jaču poziciju na konkurentom tržištu visokog obrazovanja u nacionalnom i međunarodnom obrazovnom prostoru, omogućujući studentima, ali i svim drugim dionicima platformu za usavršavanje, učenje i razvijanje u različitim oblicima poduzetništva 21. stoljeća.

Europska poslovna škola Zagreb zadržava postojeće uspješne studijske programe – Ekonomija poduzetništva na preddiplomskoj razini te Projektni menadžment i Menadžment malih i srednjih poduzeća na specijalističkoj razini, a uz to, radi na razvijanju novih studijskih programa i programa cjeloživotnog obrazovanja orijentiranih prema potrebama tržišta rada.

S poštovanjem,