VAŽNO – Priprema održavanja nastave na daljinu (online) za redovite i izvanredne studente

Poštovane kolegice i kolege,

nastavno na preporuke visokim učilištima koje je Ministarstvo znanosti i obrazovanja uputilo 11. ožujka 2020. godine, a vezano za organizaciju obrazovnog procesa u slučaju promjene sigurnosne situacije vezano za COVID-19, pozivaju se svi nastavnici Europske poslovne škole Zagreb (stalno zaposleni i vanjski suradnici) da do ponedjeljka 16. ožujka 2020. godine pripreme nesmetano izvođenje online nastave za redovite i izvanredne studente.

U tu svrhu molimo nastavnike da kolegije za redovne i izvandredne studente prilagode na način kako te kolegije izvode online studentima.

Kako je ljetni semestar već krenuo, nadam se da neće biti problema s prilagodbom za kolegije 1. ciklusa, jer su kolegiji već pokrenuti, samo treba nastavit izvođenje kolegija po principima nastave na daljinu.

Slijedi popis aktivnosti kao podsjetnik za nastavnike da:
• pripreme nastavne materijale (silabuse, PowerPoint prezentacije, online literaturu, pozdravne poruke studentima, studije slučaja, projektne zadatke, upute, način komunikacije, metode provjere znanja, … itd.) – što je velikim dijelom napravljeno pošto je 1. ciklus krenuo,
• provjere funkcionalnost ZStudenta s redovitim i izvanrednim studentima,
• pripreme uvodno predavanje (sinkrono ili asinkrono) kako funkcionira online nastava, nastavni materijali, način komunikacije, način polaganja ispita /e-ispit itd), što je isto dijelom već obavljeno. Po potrebi održi više sinkronih predavanja,
• kontinuirano komuniciraju sa studentima i kolegama nastavnicima,
• prate izvješća i preporuke nadležnih službi te poduzimaju mjere zaštite zdravlja studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja.

Ako budete imali pitanja ili nejasnoća, slobodni mi se javite.