Uloga visokoobrazovnih institucija u poticanju studentskog poduzetništva

U sklopu 11. Smotre studentskih poduzeća i studentskih poduzetničkih inkubatora osvrt na ulogu visokoobrazovnih institucija u poticanju studentskog poduzetništva s nama je podijelila voditeljica studijskih programa Europske poslovne škole Zagreb, Maja Has.

Razvoj i promocija obrazovanja za poduzetništvo jedan je od ključnih ciljeva politika Europske unije dugi niz godina. Obrazovanje za poduzetništvo ima značajnu ulogu u oblikovanju načina razmišljanja mladih, kao i u razvijanju vještina, znanja i kompetencija koji su neophodni za stvaranje poduzetničke kulture. Visoka učilišta kao mjesto susreta znanja i ekspertize s jedne strane, te proaktivnosti, inovacija i ideja s druge strane, predstavljaju glavne nosioce razvoja sustava obrazovanja za poduzetništvo. Kroz nove i kreativne načine poučavanja i učenja, nastavne programe i izvannastavne aktivnosti, izravno utječu na promociju poduzetništva kao odabira karijere.

U okviru hrvatskog obrazovnog sustava mogućnost stjecanja poduzetničkih kompetencija najzastupljenija je na tercijarnoj razini obrazovnog sustava. Studenti mogu usvojiti poduzetnička znanja putem pojedenih kolegija ili cjelovitih studijskih programa na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini stručnih i sveučilišnih studija visokih učilišta.

Uloga visokoobrazovnih institucija u poticanju poduzetništva među studentskom populacijom privlači pozornost znanstvene zajednice unutar koje je vidljiv porast broja istraživanja vezanih uz tematiku studentskog poduzetništva. U poduzetničkom društvu visokoobrazovne institucije trebale bi osigurati poduzetničko razmišljanje, vodstvo i aktivnosti te stvoriti pozitivno poduzetničko okruženje koje potiče studente na pokretanje vlastitih poduzetničkih projekata.

Može se istaknuti kako razvoju studentskog poduzetništva visokoobrazovne institucije mogu pridonijeti kroz sljedeće grupe aktivnosti: stimulaciju, edukaciju i inkubaciju. U kontekstu stimulacije studentskog poduzetništva potrebno je razmotriti načine na koji se može razviti i poticati svijest o poduzetništvu i poduzetničkim prilikama, a oni mogu uključivati primjere dobre prakse i uspješne poduzetničke priče. Edukacijom se usavršuju potrebna poduzetnička znanja i vještine poput pisanja poslovnog plana, dok inkubacija uključuje oblike podrške poput studentskih poduzetničkih inkubatora. Spomenutim aktivnostima studentima se omogućuje stvaranje baze i iskustva koju mogu koristiti i u zrelijim fazama razvoja svojih karijera ukoliko se kasnije odluče za poduzetničke pothvate. No, stečeno znanje i iskustvo u kontekstu obrazovanja za poduzetništvo zauzima poseban značaj i u kontekstu intrapoduzetništva s obzirom na to da su upravo intrapoduzetnici nositelji inovacija i razvoja poslovanja poduzeća. Drugim riječima, usvojena poduzetnička znanja, vještine i stavove studenti kasnije mogu primijeniti kao zaposlenici u drugim poduzećima.

Europska poslovna škola Zagreb prepoznata je kao primjer dobre prakse u obrazovanju za poduzetništvo. Na stručnom studiju Ekonomija poduzetništva studenti stječu znanja na kolegijima sukladno nastavnom planu i programu studija te ishodima učenja na razini programa. Okosnicu studijskog programa čine kolegiji Integralno upravljanje poduzećem I-IV (IUP I-IV) koji predstavljaju interdisciplinarni kolegij kojemu je prvenstveni cilj stjecanje poduzetničke kompetencije, a  potom i potrebne kvalifikacije za upravljanje malim i srednjim poduzećem. Također, kao primjer aktivnosti inkubacije ističe se rad BIZ -poduzetničkog inkubatora koji je prema programu rada u petak 5. lipnja organizirao predstavljanje 13. generacije studentskih poduzeća. Taj je događaj prva aktivnost 11. Smotre studentskih poduzeća i studentskih poduzetničkih inkubatora koja se ove godine s obzirom na društvene okolnosti, po prvi puta odvija u online okruženju. 

Maja Has, mag.oec., pred.
Voditeljica studijskih programa