Nova poduzetnička znanja za nove poduzetnike

Vremena u kojima radimo od 9-17, na pozicijama gdje započnemo i dovršimo svoj životni staž te unutar kojih se od nas ne zahtijevaju nova znanja i nove vještine je davno iza nas.

Dobrodošli u vrijeme promjene: promjene poslovnih obrazaca, promjene planiranja, komunikacije i organizacije. Poslovno okruženje nikada do sada nije bilo ovako dinamično i masovno te s često potpunom digitalizacijom u poslovnom procesu.

Novi rezultati Reuters Insitutte Digital News Reporta, koji već godinama prati medijske navike korisnika diljem svijeta, pokazuju i daljnju potvrdu značaja i uloge društvenih medija u informiranju korisnika te potvrdu korištenja mobitela kao platforme pristupa informacijama. Ti podaci potvrđuju da smo došli do potpune promjene komunikacijskih obrazaca i postavljanja novih zahtjeva za poslovanja. Proteklih godina i Hrvatska je također dio tog istraživanja, tako da se podaci odnose i na nas. Podaci pokazuju i dalje rastuću ulogu društvenih medija u informiranju korisnika, u povezivanju i komunikaciji. Ovo izvješće se sastoji od istraživanja i ispitivanja navika preko 70,000 korisnika u preko 30 zemalja svijeta, čime je to najdulje i najopsežnije komparativno istraživanje medijskih navika u svijetu. No, osim što je istraživanje opsežno i važno, postavlja se pitanje „Što to znači za poslovanje“?

Korisnici danas postaju sve više zasićeni konvencionalnim načinima oglašavanja, komunikacije, ali i informiranja. U kontekstu prosumera – odnosno, aktivnih online potrošača, više ne govorimo o masi, već o individualnim korisnicima.

No, najočitija promjena nije u tehnologiji, već u pristupima i mogućnostima koje nam daje. Internet je poslovnim idejama i ambicijama dao veliko igralište u kojem se mogu postaviti i dokazati. Sam pristup razvijanju poduzetničkih ideja putem interneta promijenio je konvencionalan pristup razvijanju poslovanja, djelovanja poduzetnika i samog uspjeha.

Osim pristupa poslovanju, promijenila se i poslovna etika: brednovi se humaniziraju, približavaju korisnicima i otvaraju komunikaciju – nema više pasivnog poslovanja. Internet, a posebno društveni mediji predstavljaju novi komunikacijski alat i platformu koja omogućuje do sada najizravniji pristup korisnicima uz najmanje uloženih financijskih sredstava.

Zašto su nova znanja važna za novo poduzetništvo?

Razumijevanje novih medija vodi direktno ka razumijevanju promjene i transformacija u društvu: u društvenim procesima, normama, idejama i praksama. Poduzetništvo je povezano s društvom i razvoj i transformacija jednog, automatski vodi razvoju i razumijevanju drugog.

Pred mladim poduzetnicima nalaze se novi izazovi, nove tehnologije te velike i brze promjene. Zato se na Europskoj poslovnoj školi Zagreb trudimo obuhvatiti sve zahtijeve i trendove na tržištu, da bismo studentske ideje usmjerili u postizanju maksimalnih učinaka u modernom i inovativnom okruženju u kojem djeluju.

Ili, jednom frazom, dajemo „nova znanja za jednu potpuno novu generaciju poduzetnika“.

Marija Volarević, mag.nov., pred.

Europska poslovna škola Zagreb