UPUTE I SMJERNICE ZA NASTAVNIKE, OSTALE ZAPOSLENIKE EBUS-A, STUDENTE I DRUGE POSJETITELJE EUROPSKE POSLOVNE ŠKOLE ZAGREB (dalje: EBUS) ZA VRIJEME TRAJANJA PANDEMIJE BOLESTI COVID-19

 1. Pri ulasku u prostor EBUS-a obvezna je dezinfekcija ruku i nošenje zaštitnih maski.
 2. Pri ulasku i izlasku, tijekom kretanja i boravka u prostorijama  EBUS-a mora se držati fizička udaljenost između osoba najmanje 1,5 metar.
 3. Pri ulasku u prostor u kojem se drži nastava (predavaona za održavanje nastave, ispita…) svaki student i nastavnik mora obvezno dezinficirati ruke, nositi zaštitnu masku i držati fizičku udaljenost između osoba najmanje 1,5 metar.
 4. Studenti prilikom odlaska iz EBUS-a moraju sve svoje stvari odnijeti sa sobom ili ih baciti u koš s poklopcem.
 5. Nastavnici, studenti i drugi zaposlenici EBUS-a dužni su mjeriti tjelesnu temperaturu prije dolaska u EBUS te su dužni na početku akademske godine potpisati izjavu o preuzimanju obveze mjerenja tjelesne temperature prije svakog dolaska u EBUS.
 6. Stranke, posjetitelji i druge osobe podvrgavaju se mjerenju tjelesne temperature na ulazu u EBUS te se upisuju u Evidencijsku listu na koju se vlastoručno potpisuju.
 7. Ako se tijekom nastave ili radnoga vremena nastavnicima, studentima i drugim zaposlenicima EBUS-a povisi tjelesna temperatura (iznad 37,3 ispod ruke) i/ili pojave respiratorni i/ili drugi simptomi, moraju odmah napustiti EBUS te o tome obavijestiti nadređenu osobu ili dekana EBUS-a. Potom se moraju javiti svom liječniku obiteljske medicine radi dobivanja daljnih uputa.
 8. U slučaju saznanja da određena osoba ima simptome bolesti COVID-19/zarazne bolesti ili je mogući prenositelj/mogući izvor infekcije, svaki nastavnik, student i drugi zaposlenik EBUS-a dužan je odmah o tome obavijestiti nadređenu osobu ili dekana EBUS-a.
 9. Osobe kojima je određena mjera izolacije ne smiju ulaziti u prostor EBUS-a.
 10. Trudnicama, osobama s invaliditetom ili osobama s kroničnim bolestima preporučuje se, uz konzultacije liječnika obiteljske medicine, pohađanje nastave na daljinu uz ranije dostavljenu molbu te prateću dokumentaciju i potvrdu liječnika dekanu Visoke škole.
 11. Studenti se upućuju da svoje zahtjeve, molbe i ostale upite sa Studentskom referadom i Dekanom EBUS-a rješavanju putem e-maila i telefonski. Iznimno, u prostoru referade dozvoljen je ulazak 1 osobe uz prethodnu najavu.
 12. Komunikacija između zaposlenika EBUS-a u pravilu se održava putem e-maila, a ako su potrebni sastanci uz pridržavanje svih protuepidemijskih mjera (nošenje maski, dezinficiranje ruku, održavanje fizičkog razmaka između osoba najmanje 1,5 m).
 13. Svi zaposlenici dužni su tijekom dana dezinficirati svoje mjesto rada (radnu površinu, računala, kvake na vratima i prozorima i ostale površine koje dodiruje veći broj osoba) te redovito provjetravati prostor u kojem borave.