Vaš odgovor danas za posao budućnosti

Uključite se u anketu “Posao budućnosti” na sljedećoj poveznici: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/PosaoBuducnosti i svojim odgovorima dajte perspektivu stvaranja boljih rješenja, praksi, potpora i poslova u budućnosti – za vas.

Anketu provodi Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj u svrhu informiranja javnosti o mogućnostima usavršavanja i implementacija novih vještina.

Europska komisija na području usavršavanja mladih i podupiranja novih vještina provodi petogodišnji “Program vještina za Europu“ za održivu konkurentnost, socijalnu pravednost i otpornost. U planu su predstavljeni načini usavršavanja postojećih vještina i prekvalifikacija tj. stjecanje novih vještina. Potpora za upravljanje digitalnom tranzicijom u središtu je europskog programa vještina, a digitalne vještine postale su danas, zbog pandemije koronavirusa, nužnije no ikad.

U sklopu toga, Europska komisija provodi Europski okvir digitalnih kompetencija – DigComp te zahvaljujući njegovim provedbenim smjernicama nudi praktične korake, ključne mjere, savjete i internetske resurse za najprimjereniju provedbu europskog okvira digitalnih kompetencija (DigComp), od obrazovanja do održivog zapošljavanja i poduzetništva.

Tehnologija i cijeli set novih vještina počinju diktirati trendove u obrazovanju, a onda uzročno posljedično i razvoju novih poslova. Već sada je vidljivo da neka zanimanja potpuno nestaju dok će ih djelomično ili potpuno zamijeniti neka nova zanimanja.

Vještine koje će nam biti potrebne do 2022. godine su analitičko razmišljanje i inovacije, aktivno učenje, kreativnost, originalnosti i inicijativa, kritičko razmišljanje i analiza, složeno rješavanje problema, vođenje, emocionalna inteligencija, rješavanje problema i analiza i procjena sustava.

Tehnologija postaje ključni pokretač gospodarskih aktivnosti i ekonomskog razvoja svake pojedine zemlje. O tehnološkom napretku ovisi i uspjeh društva, jer on uvelike ima utjecaj na obrazovanje, osposobljavanje i zaposlenje ljudi u svakoj nacionalnoj ekonomiji.

Kako bi osigurala što bolje mogućnosti za razvoj osobnog potencijala i tako omogućila mladima da sudjeluju u oblikovanju budućnosti EU-a i napreduju u zelenoj i digitalnoj tranziciji, Europska komisija u okviru instrumenta NextGenerationEU i budućeg proračuna EU-a je predložila potporu za zapošljavanje mladih od najmanje 22 milijarde eura. Ta potpora za zapošljavanje mladih ujedno će značiti i lakši prelazak u svijet rada za novu generaciju.