ODRŽAN OKRUGLI STOL – EUROPSKI DANI PODUZETNIŠTVA

Dana 05. svibnja 2021. na Europskoj škola Zagreb održan je Okrugli stol na temu COVID-19 I PODUZETNIŠTVO: BIOETIČKI, DRUŠTVENI, TEHNOLOŠKI I OBRAZOVNI IZAZOVI I PRILIKESudionici: izv. prof. dr. sc. Sunčana Roksandić (Pravni fakultet u Zagrebu) Gaela Gotwald, MA (umjetnica i bivša ravnateljica Hrvatskog društva likovnih umjetnika) dr. sc. Zoran Aralica, znan. sav. i v. pred. (Ekonomski institut Zagreb) Vitomir Tafra, mag. oec., znan. sav. i v. pred. (Institut za obrazovanje za poduzetništvo) dr. sc. Ivica Katavić, prof. v. š. u trajnom zvanju (Europska poslovna škola Zagreb).Zahvaljujemo se svim sudionicima koji su prisustvovali uživo i u online okruženju.