PRODUŽEN ROK ZA POZIV NA DOSTAVU SAŽETAKA RADA

Europska poslovna škola Zagreb organizira 11. Međunarodnu konferenciju o učenju za poduzetništvo – ICEL. Glavna je tema 11. konferencije “Poduzetništvo za održivu budućnost”.

Teme konferencije: http://www.icelconf.eu/hr

Rok za dostavu sažetka (do 300 riječi) produžen je do 15. lipnja 2021. Svoje sažetke možete poslati na e-mail adresu: info@icelconf.eu