Okrugli stol „COVID-19 i poduzetništvo“

U sklopu Europskog tjedna poduzetništva Europska poslovna škola Zagreb organizirala je 5. svibnja 2021. okrugli stol na temu „COVID-19 i poduzetništvo: bioetički, društveni, tehnološki i obrazovni izazovi i prilike“. Sudionici su bili izv. prof. dr. sc. Sunčana Roksandić (Pravni fakultet u Zagrebu), Gaela Gotwald, MA (umjetnica i bivša ravnateljica Hrvatskog društva likovnih umjetnika), dr. sc. Zoran Aralica, znan. sav. I v. pred. (Ekonomski institut Zagreb), Vitomir Tafra, mag. oec., znan. sav. i v. pred. (Institut za obrazovanje za poduzetništvo), dr. sc. Ivica Katavić, prof. v. š. u trajnom zvanju (Europska poslovna škola Zagreb), a moderator je bio Dubravko Murgić, struč. spec. oec., voditelj kvalitete Visokog učilišta Europske poslovne škole Zagreb. S obzirom da je problematika pandemije COVID-a 19 ne samo zdravstvenog karaktera te s obzirom da pandemija traje već više od godinu dana i utječe na sva područja života, poseban naglasak stavljen je na raspravu o indirektnim posljedicama pandemije na kvalitetu života, ekonomska pitanja, pitanja odgoja i obrazovanja i potencijalne dugoročne društvene posljedice. Otvorena su i pitanja pravnih problema, od medicinske prakse (gdje su vidljive i prve drastične promjene uzrokovane pandemijom, primarno u pogledu tretiranja i zbrinjavanja bolesnika koji pate od drugih zdravstvenih tegoba, koji su „stavljeni na čekanje na neodređeno“, a dalje i u samom organiziranju rada u medicinskom sustavu i nekih promjena principa koji su upitne legitimnosti, poput nedostupnosti liječnika primarne zaštite), do drugih područja, poput pitanja prava na rad i regulacije rada drugih djelatnosti. Poseban naglasak stavljen je i na pitanja novih načina korištenja informacijskih tehnologija i drastične promjene pristupa odgojno-obrazovnom sustavu. Na kraju izrazito dinamične tribine otvorena je i živa rasprava, pokazavši da je pandemija COVID-a 19 znatno više od zdravstvenog problema te da posljedice treba pratiti, analizirati i pokušati kontrolirati što prije, uz što otvorenije javne rasprave.