Centar Karijera

Centar karijera (Centar) osnovan je kao organizacijska jedinica Europske poslovne škole Zagreb koja djeluje u okviru BIZ – studentskog poduzetničkog inkubatora. Centar svojim aktivnostima upotpunjuje formalne studijske programe te pruža studentima cjelovitu podršku tijekom studija. Kroz organizaciju stručnih radionica, edukativnih događaja i praksi, ali i kroz kontinuirano akademsko i profesionalno savjetovanje, potiče se proaktivnost studenata te se usavršuju njihove vještine i kompetencije.

Glavni ciljevi Centra karijera
Rad Centra usmjeren je ostvarivanju sljedećih ciljeva:
• priprema studenata za tržište rada i samostalne poduzetničke projekte,
• povećanje konkurentnosti studenata i njihove zapošljivosti po završetku studija,
• umrežavanje studenata s poslovnom zajednicom,
• promocija cjeloživotnog obrazovanja.

Aktivnosti Centra karijera
Svoje ciljeve Centar nastoji ostvariti kroz aktivnosti koje su raspoređene na nekoliko područja. Sve aktivnosti pridonose ostvarenju promocije cjeloživotnog obrazovanja.

Profesionalno savjetovanje i usmjeravanje studenata
Individualni i grupni savjetodavni rad sa studentima s ciljem povećanja njihove zapošljivosti. Rad obuhvaća karijerno savjetovanje te profesionalno usmjeravanje studenata i pripremu za izlazak na tržište rada. Jednako tako, uključene su aktivnosti akademskog savjetovanja te savjetodavna pomoć oko pripreme i polaganja ispita i drugih fakultetskih obveza studenata.

Održavanje edukativnih radionica za studente
Održavanje radionica edukativnog karaktera za studente s ciljem osnaživanja akademskih i životnih vještina nužnih za uspjeh na suvremenom tržištu rada i radnom mjestu. Radionice između ostalog obuhvaćaju pripremu studenata za izradu životopisa, molbi i motivacijskih pisama, simulacije intervjua i ostalih aktivnosti povezanih s procesom selekcije ljudskih potencijala. Jednako tako, ovo područje aktivnosti Centra uključuje informiranje studenata o različitim akademskim i stručnim događajima, radionicama i projektima koji su namijenjeni studentskoj populaciji.

Povezivanje s gospodarstvom i potencijalnim poslodavcima
Poticanje suradnje s potencijalnim poslodavcima i raznim institucijama u svrhu međusobne razmjene informacija i iskustava te umrežavanja studenata s poslovnom zajednicom. Suradnja uključuje sljedeće oblike: organizaciju stručnih skupova, okruglih stolova i tribina, radionica i predavanja, sustava mentorstva, organizaciju stručnih praksi i studijskih posjeta poduzećima.

Suradnja s alumnijima te njihovo uključivanje u rad Centra
Suradnja s alumnijima obuhvaća njihovo informiranje o radu Centra i njegovim aktivnostima, kao i njihovo uključivanje u određene aktivnosti i događaje poput gostujućih predavanja, sudjelovanja na Danu karijera, Smotri studentskih poduzeća i studentskih poduzetničkih inkubatora i slično. Također, ovo područje aktivnosti uključuje praćenje statusa i poduzetničke aktivnosti studenata nakon završetka studija.

Ciljne skupine
U rad Centra uključeni su svi studenti i alumniji visoke škole, predstavnici poslovne zajednice, poduzeća partneri i poslodavci te osoblje visoke škole kroz mentorsku mrežu.

Rad sa studentima: srijedom od 15.00 do 17.00 sati i četvrtkom od 11.00 do 13.00 sati ili prema prethodnom dogovoru putem maila maja.has@ebus.hr

Voditeljica Centra: Maja Has, mag. oec., pred.
e-mail: maja.has@ebus.hr