SEMINAR„U SUSRET ZELENOJ TRANZICIJI – ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM“

„U SUSRET ZELENOJ TRANZICIJI – ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM“

12. listopada 2021. od 09:00 do 15:00 h

Hotel Antunović, Zagrebačka avenija 100, 10000 Zagreb

Seminar je namijenjen osobama koje su direktno uključene u procese zaštite okoliša i/ili gospodarenje otpadom te svima onima koji bi željeli dobiti više informacija i znanja o zaštiti okoliša i održivom gospodarenju otpadom. Obrađuje aktualnu tematiku iz područja Legislative u zaštiti okoliša i održivom gospodarenju otpadom u Europskoj uniji i Republici Hrvatskoj. „U susret zelenoj tranziciji – zaštita okoliša i gospodarenje otpadom“ uvodni je seminar u Program zaštite okoliša i gospodarenje otpadom koji izvodi Europska poslovna škola Zagreb.

Program seminara

TerminiAktivnost
08:30 – 09:00Registracija sudionika
09:00 – 09:10Pozdravni govor dekana Europske poslovne škole, g. Ivice Katavića
09:10 – 09:20Pozdravni govor g. Julija Domca, posebnog savjetnika Predsjednika Republike za energiju i klimu
09:20 – 10:00Uvod u temu,  prof. dr. sc. Esad Prohić
10:00 – 10:30Pauza za kavu
10:30 – 12:00Predavanje „Legislativa u zaštiti okoliša i održivom gospodarenju otpadom u Europskoj uniji i Republici Hrvatskoj“ , prof. dr. sc. Esad Prohić
12:00 – 13:00Ručak u restoranu Lucija u sklopu Hotela Antunović
13:00 – 13:30Predavanje „Osnove zaštite okoliša“, prof. dr. sc. Esad Prohić
13:30 – 14:00Predavanje „Osnove gospodarenja otpadom“, mr. sc. Branko Pavlović
14:00 – 14:30Predavanje „Zaštita na radu“,  mr. sc. Vitomir Begović, pred.
14:30 – 15:00Rasprava
15:00 – 15:15Podjela certifikata o sudjelovanju na seminaru

Kotizacija: 750,00 kn + PDV    PRIJAVITE SE OVDJE!

Napomena: svaki sljedeći sudionik iz iste tvrtke ostvaruju pravo na 10% popusta.

U cijenu kotizacije je uključeno:

 • Tiskani priručnik: Prohić E. (2021.), Zaštita okoliša i održivo gospodarenje otpadom, Zagreb, Europska poslovna škola Zagreb
 • Pauza za kavu
 • Ručak u restoranu Lucija

Kontakt podaci: Vedrana Bilić: vedrana.bilic@ebus.hr; +385 (0)1 4004 269

U ponudi je Program zaštite okoliša i gospodarenja otpadom

 • Početak programa: 4. studenog 2021.
 • Lokacija: Europska poslovna škola Zagreb, Selska cesta 119, 10000 Zagreb
 • Trajanje programa: 40 sati
 • Cijena programa: 2.400,00 + PDV
 • Certifikat

Kompetencije koje se stječu nakon pohađanja programa:

 • Kategorizirati otpad sukladno zakonskim propisima
 • Izraditi procjenu rizika u poslovnom subjektu
 • Primijeniti pozitivne propise iz područja zaštite na radu, zaštite od požara, tehničkih standarda i normi
 • Provoditi interne nadzore procesa rada i opreme
 • Voditi propisane evidencije i pismohrane isprava iz podučja zaštite na radu

Nastavne cjeline:

 • Legislativa u zaštiti okoliša i održivom gospodarenju otpadom u Europskoj uniji i Republici Hrvatskoj
 • Integralno upravljanje okolišem
 • Gospodarenje otpadom – opći pregled
 • Gospodarenje posebnim vrstama otpada
 • Zaštita na radu i prva pomoć

U pripremi je verificirani Program osposobljavanja u području zaštite okoliša i upravljanja otpadom u skladu s pravnom legislativom.

Predviđeni program u trajanju od 120 sati daje teorijske osnove o vrstama otpada po sektorima industrije slijedom poglavlja iz Kataloga otpada, a u okviru praktične nastave predviđa se rad na aplikativnim izvješćima.

Predavači:  

 • prof. dr. sc. Esad Prohić
 • doc. dr. sc. Hana Fajković
 • mr. sc. Branko Pavlović
 • mr. sc. Vitomir Begović, pred.